Teknologiaratkaisut / Askele Insights -tuoteperhe

Askele Insights luo uutta aikaa asiantuntijoille, jotka haluavat suoriutua paremmin

Askele Insights -sovellusten avulla tuntien kirjaaminen, projektien päivittäminen ja raportointi sekä avainhenkilöiden ajankäyttö tehostuvat merkittävästi.

Mikä tärkeintä, sovellukset luovat uutta aikaa ja helpotusta ihmisille työssään suoriutumiseen.

Insights-sovellukset tukevat yrityksen kaikki rooleja ja vastuualueita:

 • Projektipäällikkö: projektien lähtötietojen ylläpito, tuntiarvio- ja deadline-hälytykset
 • Tiimivetäjä: oman yksikön projektien tietojen ylläpito ja ennusteiden luotettavuus
 • Taloushallinto: laskutusennusteiden oikeellisuus ja kuukausilaskutuksen varmistaminen
 • Myyjä: myynticasien tilauspäivien päivitys ja prosessin mukaisten ennusteiden syöttö
 • Tuntikirjaaja: omien työtuntien syöttämisen säännöllisyys ja tuntien kuukausiseuranta
 • Esihenkilö: omien alaisten työtuntien, poissaolojen ja liukumien säännöllinen seuranta

Askele Insights

Luo uutta aikaa myyjien ja projektipäälliköiden työhön

Pidä Severan myyntityöt ja projektiraportointi ajan tasalla

Varmista luotettavat ja eheät resursointi- ja talousennusteet

Vapauta työaikaa tuottavaan työhön ja luo automaatiota

Askele Insights Projects -sovellus helpottaa merkittävästi Visma Severaa käyttävien myyjien, projektipäälliköiden, tiiminvetäjien, esihenkilöiden sekä taloushallinnon ihmisten työtä.

Projects muistuttaa vastuuhenkilöitä, jos sovitut projektien tai myyntitöiden lähtötiedot puuttuvat sekä ilmoittaa jos aikataulut tai tuntiarviot uhkaavat ylittyä. Hallinnon näkökulmasta laskutuksen ja raportoinnin seuranta tehostuu merkittävästi, kun nähdään nopeasti, onko projektitiedot ja ennusteet päivitetty sovitusti.

Valitse yritykselle tärkeimmät analyysit

Sovellus muistuttaa vastuuhenkilöitä myyntiin ja projektien ylläpitoon liittyvistä puutteellisista tai virheellisistä tiedoista. Yritys voi valita itselleen tärkeimmät muistutukset, esimerkiksi kun

 • projekteilla on puutteelliset lähtötiedot
 • projektien tai työvaiheiden tuntiarvio puuttuu tai uhkaa täyttyä
 • projektien tai työvaiheiden resursointi puuttuu tai uhkaa täyttyä
 • deadlinet lähestyy tai on ylittynyt
 • laskutusennuste puuttuu tai kuun vaihteen laskutus ei vastaa ennustetta

Valittavissa on kymmenittäin eri analyyseja, jotka yritys voi valita käyttöönsä Visma Severaan liittyen.

Tunnista ja korjaa virheet tehokkaasti

Sovellus lähettää automaattisen muistutuksen silloin, kun puutteita tai virheitä ilmenee. Sähköposti sisältää tiivistetyn hälytyslistan asioista tai tietokentistä, jotka käyttäjän tulisi huomioida. Viestistä ilmenee nopeasti

 • selkeä listaus virheistä tai puutteista, jotka tulisi korjata tai huomioida
 • pikalinkit projekteihin, jolloin korjaaminen on nopeaa ja helppoa
 • pikalinkit yrityksen käyttöohjeisiin, kuinka kyseinen asia tulisi tehdä

Muistutuksista on helppo jättää pois halutut työt ja/ tai projektityypit.

Muistutukset lähetetään vain silloin ja niistä projekteista, jotka kyseisen vastuuhenkilön tulisi huomioida.

Luo luotettavuutta yrityksen johtamiseen

Palvelun avulla projektitiedot ovat paremmin ajan tasalla. Tämän ansiosta talouden ja resursoinnin ennustaminen luotettavaa. Tuemme ihmisten työntekoa, tukemalla tietojen päivitystä:

 • myyjän tarjouskannan ylläpito helpottuu
 • projektipäälliköt säästävät aikaa tietojen ylläpidossa ja laskutuksessa
 • tiiminvetäjät saavat yhteenvedon vastuualueensa huomioita kaipaavista projekteista
 • talousjohdon raportoinnin koostaminen onnistuu nopeasti
 • laskutus- ja kate-enneiden luotettavuus ja ylläpito tehostuu
 • yritysjohdon raportoinnin laatu ja saatavuus paranee merkittävästi

Ominaisuudet

Tue myyjien ja projektipäälliköiden työtä ja luo uutta aikaa johtamiselle

Sovellus muistuttaa myyjiä ja projektipäällikköjä aina, kun myyntityöllä tai projektilla on puutteita tai huomioitavaa. Tämä tukee vastuualueen johtamista ja vapauttaa arvokasta aikaa myynnille sekä projektien ja asiakkuuksien johtamiselle.

Tehosta johdon raportoinnin luotettavuutta ja saatavuutta

Luotettava liiketoiminnan raportointi on yrityksen johtamisen kulmakivi. Askeleen muistutukset voidaan kytkeä päälle myös yksikön vetäjille, jolloin he voivat varmistaa, että oman vastuualueen ennusteet ovat kunnossa. Tämä tukee erinomaisesti keskijohdon työtä ja auttaa johtamaan tiimiä kitkattomasti.

Varmista lähtötietojen oikeellisuus sekä työnkulun mukaiset tietojen hälytykset

Sovellukseen voi yrityskohtaisesti valita, mitä tietoja myynti- ja tilausprojekteilta analysoidaan. Hälytykset aktivoituvat esimerkiksi myynti- tai projektitilan perusteella. Sovellus tarjoaa myös useita tapoja rajata pois sellaiset projektit, joita ei ole tarpeen tutkia. Tämä tehostaa prosessia sekä vähentää turhista asioista muistututtamista. 

Projektipäälliköiden työhön merkittävä apu välittömästi

Luotettava liiketoiminnan raportointi on yrityksen johtamisen kulmakivi. Muistutukset voidaan kytkeä päälle myös yksikön vetäjille, jolloin he voivat varmistaa säännöllisesti, että oma vastuualue ja ennusteet ovat kunnossa. Tämä tukee erinomaisesti keskijohdon työtä ja auttaa johtamaan tiimiä kitkattomasti.

Kuukausimaksu

> 10 hlön organisaatiot:

100 € / kk / yritys +
2,00 € / kk / käyttäjä

Käyttöönottomaksu 1575 €

Sopimuskausi 6 tai 12 kk.


< 10 hlön organisaatiot:

50 € / kk / yritys +
2,00 € / kk / käyttäjä

Käyttöönottomaksu 1050 €

Sopimuskausi 6 tai 12 kk.

Käyttöönotto

 

Etätyöpajassa kartoitetaan yrityksen prosessit myynnin ja projektinhallinnan osalta ja käydään läpi mitä ja miten tietoja analysoidaan.

Työpajassa määritetyn tiedon avulla luodaan dokumentti teknistä käyttöönottoa varten, jossa kuvataan kuinka Askele Insights sovellus yrityksessä toimii.

Käyttöönotto:

 • 2-4h etätyöpaja: Myynti & Projektinhallinta
 • Palvelun tekninen käyttöönotto
 • Käyttöönoton seuranta ja laadunvarmistus
 • Mahdolliset muutokset määrittelyyn
 • Henkilökunnan koulutus
 • Dokumentointi

Työpajan kesto on arvio. Laskutetaan etukäteen.

Hinnat ALV 0%. Askele Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin

Hours by Askele -sovellus auttaa työntekijöitä tuntikirjausten muistamisessa. Tämän lisäksi se tukee esihenkilöitä tiimin ja ihmisten johtamisessa. Käyttöönotto Visma Severan add-on -toiminnoksi on todella nopeaa ja lisäarvoa syntyy heti käyttöönottopäivästä alkaen.

Helpota työntekijöiden tunti- ja poissaolokirjauksia

Palvelu muistuttaa työntekijää, mikäli edellisellä päivällä on puutteita. Aamuinen viesti on tehokas aktivoija kirjausten tekemiseen. Laskutettava työ tulee kirjattua tarkemmin, jolloin yrityksen kannattavuus paranee.

Tue esihenkilöiden työtä

Sovelluksen kautta tiimin työaikaseuranta on visuaalista ja nopeaa. Mahdolliset puutteet ja virheet huomaa helpommin ja liukumaseurannan avulla työkuorman ja poissaolojen hallinta on joustavaa.

Vapauta hallinnon aikaa tuottavaan työhön

Palvelu luo hälytysautomatiikan ja visuaaliset yhteenvedot henkilöille, joiden vastuulla on henkilöstön työaikaseuranta ja kirjausten oikeellisuuden varmistaminen. Vähemmän muistuttelua ja sujuvammat hallinnon prosessit.

Ominaisuudet

Tuntikirjaukset entistä helpommin ja tarkemmin

Sovellus muistuttaa työntekijää, jos edellinen työpäivä on merkitsemättä valmiiksi. Samoin työntekijä saa visuaalisen yhteenvedon maanantaisin omasta työviikosta ja -kuukaudesta.

Esihenkilötyön helpottaminen poistaa kitkaa ja tuo laatua HR-työhön

Esihenkilölle koostetaan säännöllinen ja visuaalinen yhteenveto alaisten työajasta, tuntikirjauksista sekä poissaoloista. Yhteenveto auttaa huomioimaan nopeasti, jos tunteja on kirjaamatta tai liukumia on kertynyt paljon.

Taloushallinnon aikaa vapautuu tuottavaan työhön

Työaikayhteenvetojen seuranta Visma Severalla ei ole koskaan ollut näin helppoa. Hallinnon vastuullisille luodaan visuaalisesti selkeitä yhteenvetoja vastoin ohjeistuksia merkityistä työpäivistä, jolloin virheiden etsiminen ja täydennyksistä muistuttaminen nopeutuu merkittävästi.

Kirjauskulttuuri tehostuu ja helpottuu ensimmäisestä päivästä lähtien

Sovelluksen käyttöönotto on helppoa. Henkilöiden vastuuroolit määritellään joustavasti ja viestit lähtevät oikeille henkilöille heti seuraavana päivänä. Työtuntien syöttö, korjaaminen ja tarkistus onnistuu nopeasti suorien Visma Severa -linkkien kautta.

Kuukausimaksu

> 10 hlön organisaatiot:

100 € / kk / yritys +
2,00 € / kk / käyttäjä

Käyttöönottomaksu 1050 €

Sopimuskausi 6 tai 12 kk.


< 10 hlön organisaatiot:

50 € / kk / yritys +
2,00 € / kk / käyttäjä

Käyttöönottomaksu 525 €

Sopimuskausi 6 tai 12 kk.

Käyttöönotto

 

Etätyöpajassa kartoitetaan yrityksen prosessit työajankirjauksen osalta ja käydään läpi mitä ja miten tietoja analysoidaan.

Työpajassa määritetyn tiedon avulla luodaan dokumentti teknistä käyttöönottoa varten, jossa kuvataan kuinka Askele Insights sovellus yrityksessä toimii.

Käyttöönotto:

 • 1-2h etätyöpaja: Työajankirjaus
 • Palvelun tekninen käyttöönotto
 • Käyttöönoton seuranta ja laadunvarmistus
 • Mahdolliset muutokset määrittelyyn
 • Henkilökunnan koulutus
 • Dokumentointi

Työpajan kesto on arvio. Laskutetaan etukäteen.

Hinnat ALV 0%. Askele Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin

Yhteystiedot

Matti Tiilikainen

Matti Tiilikainen

Toimitusjohtaja, osakas

Matti on Askele Oy:n perustaja.
Yli 15-vuoden kokemus, satoja onnistuneesti läpivietyjä kehitysprojekteja ja saman verran tyytyväisiä asiakkaita. Tässä vain muutama syy, jotka ovat Matin ainutlaatuisen asiantuntijuuden taustalla, ja jotka takaavat myös sinun liiketoimintasi ammattimaisen ja laadukkaan kehittämisen.

+358 50 324 6655 | matti.tiilikainen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Arttu Rossi

Arttu Rossi

Konsultti, osakas

Artun tarkkuus projektinhallinnassa, täsmällisyys dokumentoinnissa ja varmuus asiakaskoulutuksessa ovat pitkälti ansiota hänen opetusalan taustastaan. Hänen järjestelmällinen toimintansa ja aito innostus asiakkaiden auttamisessa heijastuu hänen työssään ja tuo hyviä tuloksia!

+358 45 111 9343 | arttu.rossi@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Theodor Ödlund

Theodor Ödlund

Account manager

Theodor on kokenut B2B-myynnin ammattilainen yli kymmenen vuoden kokemuksella. Hän on työskennellyt paljon arkkitehti- ja mainosalalla toimivien yritysten kanssa ja toimittanut ratkaisuja, jotka vastaavat heidän erityisiin liiketoimintahaasteisiinsa. Theodorin innovatiivinen ja intohimoinen lähestymistapa on johtanut lukuisiin menestystarinoihin hänen asiakkailleen.

+46 73 825 06 64 | theo.odlund@askele.fi
Book a meeting with me

Pasi Koskinen

Pasi Koskinen

Konsultti, osakas

Järjestelmällinen ja tarkka Pasi on myynnin ja toiminnanohjauksen asiantuntija. Asiakkaan kanssa hän laatii kehitysprojektille selkeät tavoitteet ja tuottaa laadukasta dokumentaatiota kaikissa projektin vaiheissa. Ammattitaitoaan hän kartuttanut työskentelemällä aiemmin sekä IT- että mainosalalla.

+358 40 141 4141 | pasi.koskinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Hanna Karppinen

Hanna Karppinen

Tuotepäällikkö

Hanna vastaa Askeleen kehittämistä sovelluksista ja auttaa asiakkaita integraatioasioissa. Lähes 20-vuoden kokemus IT-alalta ja työskentely B2B-yritysten kanssa ovat kartuttaneet Hannalle laaja-alaisen asiantuntijuuden, liiketoiminnan ymmärryksen sekä tekniset taidot.

+358 45 234 8646 | hanna.karppinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani