Health Check (Severa)

Arjen kiire voi viedä resursseja yritysten laaja-alaisesta toiminnan tarkastelusta. Tiedätkö sinä kuinka hyvin yritystänne johdetaan? Entä tiedätkö saatteko kaiken potentiaalisen arvon irti Severasta?

Askeleen Health Check -palvelun avulla saat ammattimaisen ja ulkopuolisen näkemyksen yrityksesi toiminnanohjauksen ja Severa -käytön nykytilasta sekä tunnistat liiketoimintasi kehityskohteet, joita optimoimalla tehostat:

 • Kilpailukykyä (projektiseuranta ja tuottavuus)
 • Kannattavuutta (projekti- ja palvelukate)
 • Työhyvinvointia (resursointi, työnohjaus)

Sisältö

Tärkeimmät havainnot järjestelmän (Severa) käytöstä:

 • Nostetaan esiin liiketoiminnan avainluvut datan pohjalta (kannattavuus, laskutusaste, tilauskanta jne)
 • Yleinen käyttöpotentiaalin hyödyntäminen
 • Esitetään kehityskulmia kriittisten prosessien tehostamiseen ja seurantaan
 • Tunnistetaan tiedon luotettavuuteen ja toteutustapaan vaikuttavat virheet ja epäjohdonmukaisuudet

Kehityspotentiaalin tunnistaminen:

 • Liidistä projektiksi ja talouteen -prosessin sujuvuuden ja luotettavuuden varmistaminen
 • Järjestelmäautomaation hyödyntäminen
 • Tiedon luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä lisääviä toimintamalleja
 • Oikean ja sujuvan järjestelmäkäytön varmistaminen
 • Tuodaan esiin peruskäyttöä sekä johdon seurantaa tukevat käytön laajennusmahdollisuudet

Health Checkin toteutus:

 • Severan käytön analysointi NDA:n alaisena
 • Dokumentaatio Severan käytön analysoinnista
 • Johdon workshop dokumentaation läpikäymiseen

Haastattelut:

Kattava tieto parantaa aina palvelun laadukkuutta. Avainhenkilöiden haastattelut etenkin isommissa yrityksissä ovat kannattava lisä auditoinnin tehostamiseen. Haastatteluiden avulla selvitetään:

 • Mitkä asiakkaan toiminnanohjauksen prosessit ja toimintamallit koetaan toimiviksi
 • Missä asiakkaan toiminnanohjauksen prosesseissa on heikkouksia ja tunnistettuja kehityskohteita
 • Tiedon luotettavuuteen vaikuttavat toimintamallit ja prosessit
 • Eri prosessien vastuulliset henkilöt sekä seurattavat avainluvut, raportointivastuut
 • Miten eri rooleissa toimivat työntekijät  ovat sisäistäneet asiakkaan toimintamallit ja prosessit
 • Severan käytön osaaminen ja käytön laajuus
 • Mahdolliset muut ohjelmistot joita käytetään toiminnanohjaukseen tai sen tukemiseen

Auditoinnin tulokset ja konkreettiset kehitysehdotukset käydään läpi yhdessä asiakkaan johdon (esim. johtoryhmä / osakkaat) kanssa. Askele tekee löydösten pohjalta myös ehdotuksen / projektisuunnitelman mahdollisesta kehitystyöstä ja henkilökoulutuksista.

Hinnoittelu

Health Check

2500 € (alle 20 hlön yritys)

3500 € (20-50 hlön yritys)

4500 € (yli 50 hlön yritys)

Lisäpalvelu: haastattelut

+2500 € (3 hlöä)

+500 € lisähaastateltavat / hlö

Hinnat sisältävät Askeleen teknisen auditoinnin sekä analyysin purun (2 tuntia) asiakkaan johtoryhmälle. Hinnat alv 0%. Laskutus tilauksen yhteydessä. Tutustu tilaus- ja sopimusehtoihimme.

Haluatko sopia tarkemmin koulutuksen sisällöstä?

Teemme mielellämme teille räätälöidyn tarjouksen koulutuskokonaisuudesta.

Ota yhteyttä varaamalla suunnittelupalaveri, jätä yhteydenottopyyntö tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme.