Yritysjohdon sparraus

Yritysjohdolla on suuri rooli yrityksen myyntiprosessin, projektihallinnan mallien, asiakasvalinnan sekä rekrytointien osalta. Visma Severan systemaattinen hyödyntäminen tukee johtamista, antaen laadukasta ja toimintaa ohjaavaa tietoa yrityksen vahvuuksista, kehityskohteista sekä toiminnan ennusteista.

Yritysjohdolle suunnattu sparraus auttaa ymmärtämään, kuinka yrityksenne voi monipuolisesti kehittää Visma Severan käyttöä ja saada sitä kautta merkittävää lisäarvoa liiketoiminnan johtamiseen. Jaamme 15-vuoden aikana keräämäämme toimialakohtaista asiantuntijuutta ja vinkkejä toimialanne parhaista käytännöistä, niin myynnin, tuottavuuden kuin kannattavuuden kehittämiseksi. Samalla luomme motivoivan ympäristön Severa-käytölle.

Määrittelypalaverin aikana keskustelemme mm.

  • Yrityksenne liiketoiminnan nykytilasta sekä tavoitteista (kasvu, tuottavuus, kannattavuus)
  • Mittareista ja raportointimalleista, joilla ohjaatte toimintaanne tällä hetkellä
  • Askeleen tunnistamista parhaista käytänteistä, toimialan johtamisen tueksi
  • Visma Severan nykyisestä käyttötasosta sekä käytön tehostamispotentiaalista
  • Severa-käytön kulttuurista (mm. tuntikirjaukset, projektihallinta) sekä niiden vaikutuksesta asiakastyön laatuun, kannattavuuteen ja seurannan luotettavuuteen
  • Kehityskohteista, niin prosessien kuin Severa-käytön osalta, jotka tuovat lisäarvoa yrityksenne liiketoiminnan johtamiseen sekä arjen Severa-käyttöön

Laadukkuutta johtamiseen.

Varaa aika määrittelypalaveriin. Annamme teille tarjouksen sparraukseen keskustelumme pohjalta.

Tutustu tilaus- ja sopimusehtoihimme.

Haluatko sopia tarkemmin koulutuksen sisällöstä?

Teemme mielellämme teille räätälöidyn tarjouksen koulutuskokonaisuudesta.

Ota yhteyttä varaamalla suunnittelupalaveri, jätä yhteydenottopyyntö tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme.