Toimialaratkaisut / Insinööritoimistot

Sujuvuutta ja ammattimaisuutta liiketoiminnan johtamiseen ja arjen hallintaan

Teknisen suunnittelun toimiston tulisi seurata toiminnassaan mm. tarjous- ja tilauskannan kehittymistä, henkilöstön resursointia, projektien kannattavuutta sekä työntekijöiden laskutusastetta. Jo näiden alueiden systemaattinen seuranta antaa yritysjohdolle eväät hallita projektiliiketoiminnan haasteita ja kehittää yritystä kannattavasti.

2020-luvun modernit toiminnanohjauksen ohjelmistot ovat käyttäjäystävällisiä sekä automaatiotasoltaan sujuvuutta toimintaan tuovia. Projektien aikataulutus, työtehtävien resursointi sekä kuukausittaisten, jopa tuhansien, tuntikirjausten seuranta ja laskutus, haastavat organisaatioita toiminnanohjauksen saralla.

Kun projektipäälliköillä on visuaaliset ja modernit ohjelmistot projektiensa hallintaan, luodaan arjen työnohjaukseen ammattimaisuutta ja reagointikykyä. Tehtävien priorisointi on helpompaa ajantasaisen tiedon avulla ja projektien toteumatiedon avulla tarjouslaskenta kehittyy haluttuun suuntaa.

Askele on auttanut satoja projektiliiketoiminnanyrityksiä toiminnanohjauksen kehityksessä ja järjestelmäkäyttöönotoissa. Toimialaosaamisemme sekä asiakkaan kehitysprojektin systemaattinen edistäminen tuo tuloksia tehokkaasti. Jätä meille yhteydenottopyyntö niin käydään läpi, miten voimme auttaa teidän yritystänne!

" Tavoitteena yrityksen kannattavuuden kehittäminen "

Kakadu Oy | Referenssivideo

Helsinkiläinen sisustusarkkitehtitoimisto

Webinaari: Severan virittäminen insinööritoimiston tarpeisiin

Visma Severa | Webinaari

Vertaa kannattavuuttasi toimialan parhaisiin

Anna yrityksesi liikevaihto niin voit verrata liikevoittoasi alan keskiarvoon sekä parhaiden yritysten tuloksiin.

%

Toimialan keskimääräinen liikevoitto

%

Toimialan parhaiden yritysten liikevoitto

Keskimääräinen liikevoitto liikevaihdollanne

Mahdollinen liikevoitto liikevaihdollanne

Miten käytännössä autamme kohti parempia tuloksia?

Strateginen konsultointi:

  • Hallitus- ja johtoryhmätason mittareiden ja raportoinnin kehittäminen –> Johtamisen tukeminen luotettavalla tiedolla
  • Projekti- ja tuntikirjausohjelmiston käytön tehostaminen –> Järjestelmien valjastaminen asiakastyön seurantaan
  • Taloushallinnan prosessien sähköistäminen ja ennustemallien kehittäminen –> Ennustettavuuden parantaminen
  • Projektipäälliköiden roolin ja vastuiden läpikäynti ja kehittäminen –> Vastuiden arkirutiinien selkiytyminen

Prosessi- ja järjestelmätaso:

  • Tarjouskannan, projektikatteen ja suunnittelijoiden tuottavuuden mittareiden rakentaminen –> Selkeä raportointi myyntiin, projekteihin, resursointiin ja laskutusasteen kehittämiseen
  • Projektihallinnan lähtötietojen syötön ja päivittämisen kehittäminen –> Projektien etenemän ja budjetin seurannan tarkentuminen
  • Tuntikirjausprosessin kehittäminen –> Kirjausten laskutettavuuden, tarkkuuden ja ajantasaisuuden parantuminen
  • Myyntilaskutuksen, tuntiraportoinnin ja talousprosessien automatisointi –> Hallinnon työajan vapauttaminen manuaalisesta työstä entistä laadukkaampaan projekti- ja talousraportoitiin

Henkilöstökoulutukset:

  • Taloushallinnan vastuullisten henkilöiden koulutus –> Hallintotyön kehittäminen ja työajan vapauttaminen laskutettavaan työhön
  • Projektipäälliköiden koulutus –> Projektivastuullisten arjen vastuiden selkeytyminen ja ohjeistaminen
  • Suunnittelijoiden tuntikirjauskoulutus –> Ymmärrys tuntimerkintöjen tärkeydestä liiketoiminnalle ja käytännön ohjeistukset
  • Järjestelmäkoulutukset –> Projektihallinnan ja tuntikirjausohjelmistojen parempi käyttöosaaminen

Katso tästä referenssivideo Sisustusarkkitehtitoimisto Kakadun kokemuksista!
Lue tästä Sigge Arkkitehtien kokemukset projekti- ja talousohjemistojen käyttöönottoprojektista!

Toimintamallimme kehitysprojekteissa

Kokemuksemme kasvuyritysten toiminnanohjauksen kehityksestä on luonut erinomaiset valmiudet tuottaa asiakkaille lisäarvoa prosessien kehityksessä. Toimiala- ja ohjelmistotuntemuksemme auttaa rakentamaan motivoivat toimintamallit prosessien automatisointiin, mittaamiseen sekä arjen raportointiin. Lopputuloksena kehitystyöllä on sujuva arki, luotettava johdon raportointi sekä hallinnollisen työn korkea automaatio.

Strategia

Toiminnanohjauksessa ja järjestelmävalinnoissa on tärkeää, että yritysjohto tunnistaa strategiset tavoitteet. Tavoite voi olla kasvu, parempi kannattavuus tai arjen sujuvuuden lisääminen.

Autamme kirkastamaan tavoitteet, valitsemaan raportoinnin mittarit sekä luomaan prosessit seurannalle  ja toiminnan kehittämiselle. 

Prosessit

Selkeiden strategisten tavoitteiden avulla rakennamme toimintamallit eri prosesseille, liidihallinnasta myyntiin, tuntikirjauksiin ja laskutukseen.

Strategiaa tukevat prosessit ja oikein valitut ohjelmistot luovat valmiudet raportoinnille, arjen kirjausohjeistuksille sekä henkilöstön koulutuksille. 

Sujuvuus

Johdon selkeästi kommunikoimat tavoitteet ja oikein rakennetut toimintamallit tuovat sujuvuutta arkeen. Esimiehet hyötyvät laadukkaasta ja oikea-aikaisesta tiedosta johtamistyössään.

Parhaimmillaan CRM-, talous- ja projektiohjelmistot tuovat lisäarvoa jokaisen työntekijän oman työn hallintaan.

Olemme ylpeitä onnistuneista projekteista asiakkaittemme kanssa

Olin positiivisesti yllättynyt Askeleen toimialatuntemukseen, kehitysprojektin läpivientiin ja lopputulokseen. Olin valmistautunut uusien toimintatapojen ja työkalujen kautta tulevaan viiveeseen toiminnassa, mutta mitään tällaista ei ole ilmennyt. Tämä kuvastaa varmasti ohjelmiston valinnan ja Askele-yhteistyön onnistumista!

Matti Kalliomäki

Toimitusjohtaja, Rockplan Oy

Uudistimme Askeleen avulla niin toiminnanohjauksen kuin myös taloushallinnan järjestelmät. Heidän toimialaosaaminen oli korvaamattoman tärkeää projektin onnistumisen kannalta!

Projektihallinnan laatu sekä liiketoiminnan ennustettavuus ovat parantuneet merkittävästi ja hallinnon ihmiset ovat olleet suorastaan liekeissä uudistuksesta!

Juha Kuokkanen

Osakas, Sigge Arkkitehdit Oy

Blogi: Vahvista toiminnanohjauksen heikkoja lenkkejä – ota avuksi Askele Insights

Toiminnanohjauksen haasteet ovat tuttuja monille asiantuntijayrityksille ja luoville toimistoille, jotka pyrkivät hallitsemaan monimutkaisia prosesseja ja projekteja. Yksi yleisimmistä ongelmista on riittävien lähtö- ja seurantatietojen puute, joka voi johtaa...

Blogi: Arkkitehtitoimiston päättäjä, johdatko firmaasi ammattimaisesti?

Projektien kannattavuuksia ei tiedetä tai ne selviävät vasta hankkeen valmistuttua, eikä suunnittelijoilla ole lainkaan tiedossa hankevaiheiden tuntibudjetteja. Projektisopimukset puuttuvat. Myyntilaskut kootaan ja tarkastetaan manuaalisesti, ja projektiraportit...

Blogi: Tuntikirjaukset – Esimiesten nipotusta vai projektin ja oman työn johtamista?

Monet pohtivat, miksi organisaatiossa seurataan työaikaa ja kirjataan tehtyjä työtunteja. Voidaan myös ajatella, että työnantaja haluaa tarkkailla mihin ja miten työntekijä käyttää päivittäisen työaikansa. Jossain työyhteisössä saatetaan jopa puhua...

Webinaari: Arkkitehtitoimiston ammattimainen johtaminen

Luovan alan toiminnnan kannattavuus kärsii usein projekti- ja talousjohtamisen heikkoudesta, usein jopa puutteesta. Ammattimaisuus toiminnanohjauksessa ei aina ole verrokkitoimialojen tasolla. Katso alta webinaarimme arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehityttämisestä...

Referenssitarina: Sigge Arkkitehdit Oy

“ Askeleen toimialaosaaminen oli korvaamatonta Sigge Arkkitehtien liiketoiminnan ennustettavuus parani ja projektien seuranta tarkentui jouhevasti sujuneella järjestelmä- ja prosessiuudistuksella.  Arkkitehtitoimisto Sigge Arkkitehdit oli jo pitkään tehnyt...

Tutustu teknologiaratkaisuihimme

Toiminnanohjaus - Severa

Severa on Suomen suosituin toiminnanohjauksen ohjelmisto asiantuntijayritysten projektien ja myynnin hallintaan.

Askele on markkinoiden osaavin kumppani yli 600 Severa käyttöönotto- ja kehitysprojektin kokemuksella.

Yhteystiedot

Matti Tiilikainen

Matti Tiilikainen

Toimitusjohtaja, osakas

Matti on Askele Oy:n perustaja.
Yli 15-vuoden kokemus, satoja onnistuneesti läpivietyjä kehitysprojekteja ja saman verran tyytyväisiä asiakkaita. Tässä vain muutama syy, jotka ovat Matin ainutlaatuisen asiantuntijuuden taustalla, ja jotka takaavat myös sinun liiketoimintasi ammattimaisen ja laadukkaan kehittämisen.

+358 50 324 6655 | matti.tiilikainen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Arttu Rossi

Arttu Rossi

Konsultti, osakas

Artun tarkkuus projektinhallinnassa, täsmällisyys dokumentoinnissa ja varmuus asiakaskoulutuksessa ovat pitkälti ansiota hänen opetusalan taustastaan. Hänen järjestelmällinen toimintansa ja aito innostus asiakkaiden auttamisessa heijastuu hänen työssään ja tuo hyviä tuloksia!

+358 45 111 9343 | arttu.rossi@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Theodor Ödlund

Theodor Ödlund

Account manager

Theodor on kokenut B2B-myynnin ammattilainen yli kymmenen vuoden kokemuksella. Hän on työskennellyt paljon arkkitehti- ja mainosalalla toimivien yritysten kanssa ja toimittanut ratkaisuja, jotka vastaavat heidän erityisiin liiketoimintahaasteisiinsa. Theodorin innovatiivinen ja intohimoinen lähestymistapa on johtanut lukuisiin menestystarinoihin hänen asiakkailleen.

+46 73 825 06 64 | theo.odlund@askele.fi
Book a meeting with me

Pasi Koskinen

Pasi Koskinen

Konsultti, osakas

Järjestelmällinen ja tarkka Pasi on myynnin ja toiminnanohjauksen asiantuntija. Asiakkaan kanssa hän laatii kehitysprojektille selkeät tavoitteet ja tuottaa laadukasta dokumentaatiota kaikissa projektin vaiheissa. Ammattitaitoaan hän kartuttanut työskentelemällä aiemmin sekä IT- että mainosalalla.

+358 40 141 4141 | pasi.koskinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Hanna Karppinen

Hanna Karppinen

Tuotepäällikkö

Hanna vastaa Askeleen kehittämistä sovelluksista ja auttaa asiakkaita integraatioasioissa. Lähes 20-vuoden kokemus IT-alalta ja työskentely B2B-yritysten kanssa ovat kartuttaneet Hannalle laaja-alaisen asiantuntijuuden, liiketoiminnan ymmärryksen sekä tekniset taidot.

+358 45 234 8646 | hanna.karppinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani