Toimialaratkaisut / Liikkeenjohdon konsultointi

Asiakkuuksien ja projektien ammattimainen johtaminen luo pohjan menestykselle

Liikkeenjohdon konsultoinnin alalla pyritään usein pitkäjänteiseen, jatkuvaan ja kehittyvään asiakassuhteeseen. Edellä mainituista syistä toimialalla korostuu projektiliiketoiminnan monimuotoisuus. Palvelu- ja asiakaskannattavuuden seuranta on tärkeää ja näiden pohjalta voidaan tehdä strategisia päätöksiä myynti- ja asiakashoidon panostukseen. 

Modernien ohjelmistojen avulla tuomme sujuvuutta asiakasyritysten arkeen, reaaliaikaisuutta päätöksentekoon sekä automaatiota taloushallinnon rutiineihin. Asiakastuntien seurannasta tulee helppoa ja tarkkaa, näin varmistamme että työ siirtyy sopimusten mukaisesti laskuille.

Olemme Askeleella palvelleet kymmeniä Suomen johtavia digi-, viestintä- ja konsulttitoimistoja. Olemme kokenut ja osaava kumppani, mikäli toimistosi hakee kasvua ja kannattavuutta – arjen työn sujuvuutta unohtamatta!

" Hyvä kumppani ymmärtää toimialaa ja maailmaa, jossa elämme "

Gapps Oy | Referenssivideo

Suomen johtava Google Cloud-asiantuntijatalo

Vertaa kannattavuuttasi toimialan parhaisiin

Anna yrityksesi liikevaihto niin voit verrata liikevoittoasi alan keskiarvoon sekä parhaiden yritysten tuloksiin.

%

Toimialan keskimääräinen liikevoitto

%

Toimialan parhaiden yritysten liikevoitto

Keskimääräinen liikevoitto liikevaihdollanne

Tavoiteltava liikevoitto liikevaihdollanne

Miten käytännössä autamme kohti parempia tuloksia?

Strateginen konsultointi:

  • Hallitus- ja johtoryhmätason mittareiden ja raportoinnin kehittäminen –> Johtamisen tukeminen luotettavalla tiedolla
  • Liiketoiminnan asiakas- ja palvelukohtaisen kannattavuuden seuranta–> Asiakasjohtamisen ja tuotteistuksen kehittäminen, esim. ABC-analyysin ja asiakkuuksien keskituntihinnan systemaattisen seurannan avulla
  • Asiakashallinnan prosessin ja CRM-käytön tavoitteiden kirkastaminen  –> Järjestelmien valjastaminen asiakastyön seurantaan
  • Tuottavuuden ja eri palvelutuotteiden tarkan kateseurannan kehittäminen –> Fokus palveluiden kannattavuuteen
  • Talouden ennustettavuuden ja asiakaslaskutuksen prosessin kehittäminen –> Laskutusprosessin keventyminen ja nopeutuminen

Prosessi- ja järjestelmätaso:

  • Liidihallinnan ja tarjouskannan / pipelinen seurannan kehittäminen –> Myyntitulosten ja hitraten parantaminen
  • Asiakkuuden johtamisen esim. ABC-analytiikan kehittäminen –> Asiakkuuksien arvon kehittäminen ja kasvattaminen
  • Työtuntikirjausten systematiikan kehittäminen –> Asiakas- ja projektikohtaisen kannattavuuden ymmärtäminen ja kehittäminen
  • Myyntilaskutuksen prosessin sujuvoittaminen (tunti- ja palvelulaskutus, kuukausisopimukset) –> Konsulttien ja taloushallinnon henkilöiden työajan vapauttaminen myyntiin ja laskutettavaan työhön

Henkilöstökoulutukset:

  • CRM-käytön koulutus ja käytön motivointi –> Järjestelmien käyttömotivaation ja arkikäytön parantuminen
  • Mobiilityökalujen käyttöönotto ja käytön kehitys –> Liikkuvan työn seurannan ja raportoinnin tukeminen
  • Järjestelmäkoulutukset –> Projektihallinnnan ja tuntikirjausohjelmistojen parempi käyttöosaaminen

Katso tästä referenssivideo yhteistyöstämme IT-konsulttiyritys Gapps Oy:n kanssa!

Toimintamallimme kehitysprojekteissa

Kokemuksemme kasvuyritysten toiminnanohjauksen kehityksestä on luonut erinomaiset valmiudet tuottaa asiakkaille lisäarvoa prosessien kehityksessä. Toimiala- ja ohjelmistotuntemuksemme auttaa rakentamaan motivoivat toimintamallit prosessien automatisointiin, mittaamiseen sekä arjen raportointiin. Lopputuloksena kehitystyöllä on sujuva arki, luotettava johdon raportointi sekä hallinnollisen työn korkea automaatio.

Strategia

Toiminnanohjauksessa ja järjestelmävalinnoissa on tärkeää, että yritysjohto tunnistaa strategiset tavoitteet. Tavoite voi olla kasvu, parempi kannattavuus tai arjen sujuvuuden lisääminen.

Autamme kirkastamaan tavoitteet, valitsemaan raportoinnin mittarit sekä luomaan prosessit seurannalle  ja toiminnan kehittämiselle. 

Prosessit

Selkeiden strategisten tavoitteiden avulla rakennamme toimintamallit eri prosesseille, liidihallinnasta myyntiin, tuntikirjauksiin ja laskutukseen.

Strategiaa tukevat prosessit ja oikein valitut ohjelmistot luovat valmiudet raportoinnille, arjen kirjausohjeistuksille sekä henkilöstön koulutuksille. 

Sujuvuus

Johdon selkeästi kommunikoimat tavoitteet ja oikein rakennetut toimintamallit tuovat sujuvuutta arkeen. Esimiehet hyötyvät laadukkaasta ja oikea-aikaisesta tiedosta johtamistyössään.

Parhaimmillaan CRM-, talous- ja projektiohjelmistot tuovat lisäarvoa jokaisen työntekijän oman työn hallintaan.

Olemme ylpeitä onnistuneista projekteista asiakkaittemme kanssa

Olemme tehneet Askeleen kanssa yhteistyötä jo seitsemän vuotta. He ovat auttaneet meidän asiakaskuntaamme ammattimaisesti ja on hienoa, että voimme tarjota asiakkaillemme Askeleen kautta huippuosaamista liiketoiminnan ja toiminnanohjauksen kehittämiseksi!

Suosittelen lämpimästi Askeleen palveluita kaikille asiantuntijayrityksille!

Ville Kuusela

Toimitusjohtaja, Visma Solutions Oy

Askeleella oli merkittävä rooli uuden toiminnanohjausjärjestelmämme käyttöönotossa. Ilman noin asiantuntevaa ja palvelevaa apua käyttöönotto olisi ollut hitaampaa, emmekä olisi saaneet tavoiteltuja hyötyjä niin nopeasti käyttöön.

Olemme supertyytyväisiä ja suosittelen Askeletta muillekin konsulttitoimistoille!

Jari Danielsson

Toimitusjohtaja, Kuudes Kerros Helsinki Oy

Blogi: Vahvista toiminnanohjauksen heikkoja lenkkejä – ota avuksi Askele Insights

Toiminnanohjauksen haasteet ovat tuttuja monille asiantuntijayrityksille ja luoville toimistoille, jotka pyrkivät hallitsemaan monimutkaisia prosesseja ja projekteja. Yksi yleisimmistä ongelmista on riittävien lähtö- ja seurantatietojen puute, joka voi johtaa...

Blogi: Arkkitehtitoimiston päättäjä, johdatko firmaasi ammattimaisesti?

Projektien kannattavuuksia ei tiedetä tai ne selviävät vasta hankkeen valmistuttua, eikä suunnittelijoilla ole lainkaan tiedossa hankevaiheiden tuntibudjetteja. Projektisopimukset puuttuvat. Myyntilaskut kootaan ja tarkastetaan manuaalisesti, ja projektiraportit...

Blogi: Tuntikirjaukset – Esimiesten nipotusta vai projektin ja oman työn johtamista?

Monet pohtivat, miksi organisaatiossa seurataan työaikaa ja kirjataan tehtyjä työtunteja. Voidaan myös ajatella, että työnantaja haluaa tarkkailla mihin ja miten työntekijä käyttää päivittäisen työaikansa. Jossain työyhteisössä saatetaan jopa puhua...

Webinaari: Arkkitehtitoimiston ammattimainen johtaminen

Luovan alan toiminnnan kannattavuus kärsii usein projekti- ja talousjohtamisen heikkoudesta, usein jopa puutteesta. Ammattimaisuus toiminnanohjauksessa ei aina ole verrokkitoimialojen tasolla. Katso alta webinaarimme arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehityttämisestä...

Referenssitarina: Sigge Arkkitehdit Oy

“ Askeleen toimialaosaaminen oli korvaamatonta Sigge Arkkitehtien liiketoiminnan ennustettavuus parani ja projektien seuranta tarkentui jouhevasti sujuneella järjestelmä- ja prosessiuudistuksella.  Arkkitehtitoimisto Sigge Arkkitehdit oli jo pitkään tehnyt...

Tutustu teknologiaratkaisuihimme

Toiminnanohjaus - Severa

Severa on Suomen suosituin toiminnanohjauksen ohjelmisto asiantuntijayritysten projektien ja myynnin hallintaan.

Askele on markkinoiden osaavin kumppani yli 600 Severa käyttöönotto- ja kehitysprojektin kokemuksella.

Yhteystiedot

Matti Tiilikainen

Matti Tiilikainen

Toimitusjohtaja, osakas

Matti on Askele Oy:n perustaja.
Yli 15-vuoden kokemus, satoja onnistuneesti läpivietyjä kehitysprojekteja ja saman verran tyytyväisiä asiakkaita. Tässä vain muutama syy, jotka ovat Matin ainutlaatuisen asiantuntijuuden taustalla, ja jotka takaavat myös sinun liiketoimintasi ammattimaisen ja laadukkaan kehittämisen.

+358 50 324 6655 | matti.tiilikainen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Arttu Rossi

Arttu Rossi

Konsultti, osakas

Artun tarkkuus projektinhallinnassa, täsmällisyys dokumentoinnissa ja varmuus asiakaskoulutuksessa ovat pitkälti ansiota hänen opetusalan taustastaan. Hänen järjestelmällinen toimintansa ja aito innostus asiakkaiden auttamisessa heijastuu hänen työssään ja tuo hyviä tuloksia!

+358 45 111 9343 | arttu.rossi@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Pasi Koskinen

Pasi Koskinen

Konsultti, osakas

Järjestelmällinen ja tarkka Pasi on myynnin ja toiminnanohjauksen asiantuntija. Asiakkaan kanssa hän laatii kehitysprojektille selkeät tavoitteet ja tuottaa laadukasta dokumentaatiota kaikissa projektin vaiheissa. Ammattitaitoaan hän kartuttanut työskentelemällä aiemmin sekä IT- että mainosalalla.

+358 40 141 4141 | pasi.koskinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Hanna Karppinen

Hanna Karppinen

Tuotepäällikkö

Hanna vastaa Askeleen kehittämistä sovelluksista ja auttaa asiakkaita integraatioasioissa. Lähes 20-vuoden kokemus IT-alalta ja työskentely B2B-yritysten kanssa ovat kartuttaneet Hannalle laaja-alaisen asiantuntijuuden, liiketoiminnan ymmärryksen sekä tekniset taidot.

+358 45 234 8646 | hanna.karppinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani