Toimialaratkaisut / ICT- ja ohjelmistosuunnittelu

Meillä on erinomainen osaaminen palvelu- ja Saas-liiketoiminnan toiminnanohjauksen kehityksestä

Ohjelmistoliiketoiminnan tueksi kaivataan usein monia erilaisia järjestelmiä. Myynnin CRM:n tukee myyjien työtä, asiakasprojektit seuranta vaatii projekti- ja tuntiseurannan työkaluja – toisaalta moninaiset projektien laskutusmallit asettavat haasteen myynti- ja ostolaskutukselle. Hallinnollisen työn skaalautuvuus määrittääkin paljon kasvuyrityksen kannattavuutta.

Useista eri järjestelmistä johtuen, prosessien sujuvuus ja automaatio ovat tärkeässä roolissa. Kun liidien hallinta on kunnossa ja tarjousprojektit osataan resursoida läpinäkyvästi, saadaan työnohjauksesta tehokasta. Samoin projekti- ja laskutusohjelmien käytön laatu määrittää, kuinka laadukasta tietoa johdolle voidaan tuottaa päätöksenteon tueksi..

Askeleen asiantuntijoilla on pitkä kokemus IT-yritysten toiminnanohjauksen kehityksestä, ja olemme olleet seitsemän vuotta mukana kasvattamassa yhtä Suomen johtavista Saas-yrityksistä yli 200 henkeä työllistäväksi organisaatioksi.

" Hyvä kumppani ymmärtää toimialaa ja maailmaa, jossa elämme "

Gapps Oy | Referenssivideo

Suomen johtava Google Cloud-asiantuntijatalo

Vertaa kannattavuuttasi toimialan parhaisiin

Anna yrityksesi liikevaihto niin voit verrata liikevoittoasi alan keskiarvoon sekä parhaiden yritysten tuloksiin.

%

Toimialan keskimääräinen liikevoitto

%

Toimialan parhaiden yritysten liikevoitto

Keskimääräinen liikevoitto liikevaihdollanne

Mahdollinen liikevoitto liikevaihdollanne

Miten käytännössä autamme kohti parempia tuloksia?

Strateginen konsultointi:

  • Hallitus- ja johtoryhmätason mittareiden ja raportoinnin kehittäminen –> Johtamisen tukeminen luotettavalla tiedolla
  • Projektisopimusten käytänteiden vakiointi –> projektimallien, tunti- ja eurobudjettien määritys, resursoinnin
  • Projekti- ja tuntikirjausohjelmiston käytön tehostaminen –> Järjestelmien valjastaminen asiakastyön seurantaan
  • Projektiarkkitehtien / -päälliköiden roolin ja vastuiden läpikäynti ja kehittäminen –> Vastuiden selkiytyminen

Prosessi- ja järjestelmätaso:

  • Tarjouskannan, projektikatteen ja suunnittelijoiden tuottavuuden mittareiden rakentaminen –> Selkeä raportointi myyntiin, projekteihin, resursointiin ja laskutusasteen kehittämiseen
  • Projektihallinnan lähtötietojen syötön ja päivittämisen kehittäminen –> Projektien etenemän ja budjetin seurannan tarkentuminen
  • Tuntikirjausprosessin kehittäminen –> Kirjausten laskutettavuuden, tarkkuuden ja ajantasaisuuden parantuminen
  • Myyntilaskutuksen, tuntiraportoinnin ja talousprosessien automatisointi –> Hallinnon työajan vapauttaminen manuaalisesta työstä entistä laadukkaampaan projekti- ja talousraportoitiin

Henkilöstökoulutukset:

  • Projektipäälliköiden koulutus –> Projektivastuullisten arjen vastuiden selkeytyminen ja ohjeistaminen
  • Suunnittelijoiden tuntikirjauskoulutus –> Ymmärrys tuntimerkintöjen tärkeydestä liiketoiminnalle ja käytännön ohjeistus
  • Järjestelmäkoulutukset –> Projektihallinnnan ja tuntikirjausohjelmistojen parempi käyttöosaaminen

Katso tästä referenssivideo yhteistyöstämme IT-konsulttiyritys Gapps Oy:n kanssa!

Toimintamallimme kehitysprojekteissa

Kokemuksemme kasvuyritysten toiminnanohjauksen kehityksestä on luonut erinomaiset valmiudet tuottaa asiakkaille lisäarvoa prosessien kehityksessä. Toimiala- ja ohjelmistotuntemuksemme auttaa rakentamaan motivoivat toimintamallit prosessien automatisointiin, mittaamiseen sekä arjen raportointiin. Lopputuloksena kehitystyöllä on sujuva arki, luotettava johdon raportointi sekä hallinnollisen työn korkea automaatio.

Strategia

Toiminnanohjauksessa ja järjestelmävalinnoissa on tärkeää, että yritysjohto tunnistaa strategiset tavoitteet. Tavoite voi olla kasvu, parempi kannattavuus tai arjen sujuvuuden lisääminen.

Autamme kirkastamaan tavoitteet, valitsemaan raportoinnin mittarit sekä luomaan prosessit seurannalle  ja toiminnan kehittämiselle.

Prosessit

Selkeiden strategisten tavoitteiden avulla rakennamme toimintamallit eri prosesseille, liidihallinnasta myyntiin, tuntikirjauksiin ja laskutukseen.

Strategiaa tukevat prosessit ja oikein valitut ohjelmistot luovat valmiudet raportoinnille, arjen kirjausohjeistuksille sekä henkilöstön koulutuksille.

Sujuvuus

Johdon selkeästi asetettamat tavoitteet ja oikein rakennetut toimintamallit tuovat sujuvuutta arkeen. Esimiehet ja projektipäälliköt hyötyvät laadukkaasta tiedosta työnsä ja asiakkuuksien johtamisessa.

Parhaimmillaan CRM-, talous- ja projektiohjelmistot tuovat lisäarvoa jokaisen työntekijän oman työn hallintaan.

Olemme ylpeitä onnistuneista projekteista asiakkaittemme kanssa

Askeleen rooli Gappsin matkalla on ollut merkittävä. Askele on tuonut ammattimaisuutta, erityisesti projekti- ja toiminnanohjauksen puolelle. He ymmärtävät toimialaamme ja hallitsevat myös liiketoiminnan kasvun ja muutostilanteet.

Toiminnanohjauksen ja raportoinnin osalta meillä on nyt keskitettyä ja luotettavaa dataa, jonka pohjalta voimme tehdä päätöksiä yrityksen johtamiseen.

Kasper Pöyry

Toimitusjohtaja, Gapps Oy

Olemme tehneet Askeleen kanssa yhteistyötä jo seitsemän vuotta. He ovat auttaneet asiakaskuntaamme todella ammattimaisesti ja on hienoa, että voimme tarjota asiakkaillemme huippuosaamista liiketoiminnan ja Visma Severan käytön kehittämiseksi!

Suosittelen lämpimästi Askeleen palveluita kaikille asiantuntijayrityksille!

Ville Kuusela

Toimitusjohtaja, Visma Solutions Oy

Askeleen avulla optimoimme Severa -ohjelmiston erinomaiseen iskuun projekti- ja ohjelmistoliiketoimintamme tueksi. Heidän asiantuntijuus IT-toimialasta, Saas-bisneksestä ja ohjelmistoista on vakuuttava.

Koko prosessimme on nyt sujuva, liidihallinnasta aina projektien johtamiseen, laskutukseen ja johdon raportointiin. Eri ohjelmistojen välinen automatiikka palvelee myös hienosti hallinnon työtä.

Suosittelen!

Aki Pohjola

Toimitusjohtaja, Grants Funding Oy

Blogi: Vahvista toiminnanohjauksen heikkoja lenkkejä – ota avuksi Askele Insights

Toiminnanohjauksen haasteet ovat tuttuja monille asiantuntijayrityksille ja luoville toimistoille, jotka pyrkivät hallitsemaan monimutkaisia prosesseja ja projekteja. Yksi yleisimmistä ongelmista on riittävien lähtö- ja seurantatietojen puute, joka voi johtaa...

Blogi: Arkkitehtitoimiston päättäjä, johdatko firmaasi ammattimaisesti?

Projektien kannattavuuksia ei tiedetä tai ne selviävät vasta hankkeen valmistuttua, eikä suunnittelijoilla ole lainkaan tiedossa hankevaiheiden tuntibudjetteja. Projektisopimukset puuttuvat. Myyntilaskut kootaan ja tarkastetaan manuaalisesti, ja projektiraportit...

Blogi: Tuntikirjaukset – Esimiesten nipotusta vai projektin ja oman työn johtamista?

Monet pohtivat, miksi organisaatiossa seurataan työaikaa ja kirjataan tehtyjä työtunteja. Voidaan myös ajatella, että työnantaja haluaa tarkkailla mihin ja miten työntekijä käyttää päivittäisen työaikansa. Jossain työyhteisössä saatetaan jopa puhua...

Webinaari: Arkkitehtitoimiston ammattimainen johtaminen

Luovan alan toiminnnan kannattavuus kärsii usein projekti- ja talousjohtamisen heikkoudesta, usein jopa puutteesta. Ammattimaisuus toiminnanohjauksessa ei aina ole verrokkitoimialojen tasolla. Katso alta webinaarimme arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehityttämisestä...

Referenssitarina: Sigge Arkkitehdit Oy

“ Askeleen toimialaosaaminen oli korvaamatonta Sigge Arkkitehtien liiketoiminnan ennustettavuus parani ja projektien seuranta tarkentui jouhevasti sujuneella järjestelmä- ja prosessiuudistuksella.  Arkkitehtitoimisto Sigge Arkkitehdit oli jo pitkään tehnyt...

Tutustu teknologiaratkaisuihimme

Toiminnanohjaus - Severa

Severa on Suomen suosituin toiminnanohjauksen ohjelmisto asiantuntijayritysten projektien ja myynnin hallintaan.

Askele on markkinoiden osaavin kumppani yli 600 Severa käyttöönotto- ja kehitysprojektin kokemuksella.

Yhteystiedot

Matti Tiilikainen

Matti Tiilikainen

Toimitusjohtaja, osakas

Matti on Askele Oy:n perustaja.
Yli 15-vuoden kokemus, satoja onnistuneesti läpivietyjä kehitysprojekteja ja saman verran tyytyväisiä asiakkaita. Tässä vain muutama syy, jotka ovat Matin ainutlaatuisen asiantuntijuuden taustalla, ja jotka takaavat myös sinun liiketoimintasi ammattimaisen ja laadukkaan kehittämisen.

+358 50 324 6655 | matti.tiilikainen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Arttu Rossi

Arttu Rossi

Konsultti, osakas

Artun tarkkuus projektinhallinnassa, täsmällisyys dokumentoinnissa ja varmuus asiakaskoulutuksessa ovat pitkälti ansiota hänen opetusalan taustastaan. Hänen järjestelmällinen toimintansa ja aito innostus asiakkaiden auttamisessa heijastuu hänen työssään ja tuo hyviä tuloksia!

+358 45 111 9343 | arttu.rossi@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Theodor Ödlund

Theodor Ödlund

Account manager

Theodor on kokenut B2B-myynnin ammattilainen yli kymmenen vuoden kokemuksella. Hän on työskennellyt paljon arkkitehti- ja mainosalalla toimivien yritysten kanssa ja toimittanut ratkaisuja, jotka vastaavat heidän erityisiin liiketoimintahaasteisiinsa. Theodorin innovatiivinen ja intohimoinen lähestymistapa on johtanut lukuisiin menestystarinoihin hänen asiakkailleen.

+46 73 825 06 64 | theo.odlund@askele.fi
Book a meeting with me

Pasi Koskinen

Pasi Koskinen

Konsultti, osakas

Järjestelmällinen ja tarkka Pasi on myynnin ja toiminnanohjauksen asiantuntija. Asiakkaan kanssa hän laatii kehitysprojektille selkeät tavoitteet ja tuottaa laadukasta dokumentaatiota kaikissa projektin vaiheissa. Ammattitaitoaan hän kartuttanut työskentelemällä aiemmin sekä IT- että mainosalalla.

+358 40 141 4141 | pasi.koskinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Hanna Karppinen

Hanna Karppinen

Tuotepäällikkö

Hanna vastaa Askeleen kehittämistä sovelluksista ja auttaa asiakkaita integraatioasioissa. Lähes 20-vuoden kokemus IT-alalta ja työskentely B2B-yritysten kanssa ovat kartuttaneet Hannalle laaja-alaisen asiantuntijuuden, liiketoiminnan ymmärryksen sekä tekniset taidot.

+358 45 234 8646 | hanna.karppinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani