Toimialaratkaisut / Viestintä- ja mainostoimistot

Mainos- ja viestintätoimistojen kannattavan kasvun apuri

Asiakkuuksien ja projektien johtaminen luovassa toimistossa on monesti erittäin haastavaa. Olipa kyseessä sitten mainos- tai viestintätoimisto, kannattavan liiketoiminnan tekeminen ja varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Askele on mainos- ja viestintätoimistojen kannattavan kasvun apuri.

Asiakasyrityksille tehdään pieniä ja suuria projekteja, projekteihin ostetaan alihankintaa ja tuntikirjausten tekeminen koetaan usein hankalaksi. Tällaisessa ympäristössä sovitut pelisäännöt, CRM- ja tuntikirjausohjelmistojen käyttö ja luotettava johdon raportointi nousevat arvoonsa.

Projektipäälliköillä on tärkeä rooli ja he toimivatkin kuin pienet yritykset, ison yrityksen sisällä. Visuaalisilla ja selainkäyttöisillä ohjelmistoilla asiakas- ja projektiportfolion reaaliaikainen seuranta on helppoa. Ajantasaisen tiedon avulla asiakasjohdossa voidaan tukea projektin läpivientiä suunnitelman mukaisesti sekä kehittää tarjouslaskentaa toteumatiedon pohjalta.

Askeleen konsultit ovat 13 vuoden aikana auttaneet jopa sataa luovan alan toimistoa kehittämään myynti- ja projektiseurannan arkirutiineja sekä antaneet motivoivia koulutuksia tuhansille työntekijöille tuntikirjausten tekemisen tärkeydestä.

" Olemme suoraan sanottuna helvetin tyytyväisiä! "

Kuubi Oy | Referenssivideo

Helsinkiläinen mainostoimisto

Vertaa kannattavuuttasi toimialan parhaisiin

Anna yrityksesi liikevaihto niin voit verrata liikevoittoasi alan keskiarvoon sekä parhaiden yritysten tuloksiin.

%

Toimialan keskimääräinen liikevoitto

%

Toimialan parhaiden yritysten liikevoitto

Keskimääräinen liikevoitto liikevaihdollanne

Mahdollinen liikevoitto liikevaihdollanne

Miten siis käytännössä autamme kohti parempia tuloksia?

Strateginen konsultointi:

  • Hallitus- ja johtoryhmätason mittareiden ja raportoinnin kehittäminen –> Asiakas- ja projektikatteen seurannan varmistaminen
  • Tarjouskannan seurannan ja myyntikate-ennusteiden kehittäminen –> Liiketoiminnan ennustettavuuden parantaminen
  • Henkilöstön asiakas- ja sisäisten työtuntien seurannan kehittäminen –> Tuottavuuden parantaminen ja hävikin poistaminen
  • Projektipäällikköiden roolin ja vastuiden kirkastaminen –> Arjen asiakas- ja projektiseurannan laadun varmistaminen

Prosessi- ja järjestelmätaso:

  • Asiakas- ja projektikannattavuuden raportoinnin kehittäminen –> Projektikatteen raportointi oikea-aikaisesti, oikeille henkilöille
  • Projektien perustamisen / lähtötietojen ja resursoinnin kehittäminen –> Projektiseurannan ja budjetin seurannan tarkentuminen
  • Tuntikirjausprosessin kehittäminen –> Kirjausten laskutettavuuden, tarkkuuden ja ajantasaisuuden parantuminen
  • Myyntilaskutuksen sekä projektiraportoinnin automatisointi –> Hallinnon työajan vapauttaminen manuaalisesta työstä entistä laadukkaampaan projekti- ja talousraportoitiin

Henkilöstökoulutukset:

  • Projektipäälliköiden koulutus –> Projektivastuullisten arjen vastuiden selkeytyminen ja ohjeistaminen
  • Suunnittelijoiden tuntikirjauskoulutus –> Ymmärrys tuntimerkintöjen tärkeydestä liiketoiminnalle ja käytännön ohjeistus
  • Järjestelmäkoulutukset –> Projektihallinnan ja tuntikirjausohjelmistojen parempi käyttöosaaminen

Katso tästä referenssivideo Mainostoimisto Kuubin kokemuksista kehitysprojektissamme!

Toimintamallimme kehitysprojekteissa

Pitkä kokemuksemme kasvuyritysten liiketoiminnan kehityksestä on luonut erinomaiset valmiudet tuottaa lisäarvoa – siis kannattavaa kasvua, tyytyväisempiä työntekijöitä ja esimerkiksi paremmin johdettuja projekteja asiantuntijayrityksille. Toimiala- ja ohjelmistotuntemuksemme auttaa rakentamaan motivoivat toimintamallit prosessien automatisointiin, mittaamiseen sekä arjen raportointiin. Lopputuloksena kehitystyöllä on sujuva arki, luotettava raportointi sekä hallinnollisen työn korkea automaatio.

Miten projektinhallinta vaikuttaa markkinoijan työhyvinvointiin?

Haluatko tietää, miten hyvä projektinhallinta vaikuttaa markkinoijan työhyvinvointiin sekä luovan toimiston kannattavuuteen? Olimme MarkkinointiKollektiivin aamuwebinaarissa keskustelemassa aiheesta. Katso alta tallenne, jolla Askeleen toimitusjohtaja Matti Tiilikainen antaa täsmävinkkejä, joilla pääset alkuun.

 

Askeleen toimintamalli kehitysprojekteissa

Askele on mainos- ja viestintätoimistojen kannattavan kasvun apuri. Pitkä kokemuksemme kasvuyritysten liiketoiminnan kehityksestä on luonut erinomaiset valmiudet tuottaa lisäarvoa asiantuntijayrityksille. Toimiala- ja ohjelmistotuntemuksemme auttaa rakentamaan motivoivat toimintamallit prosessien automatisointiin, mittaamiseen sekä arjen raportointiin. Lopputuloksena kehitystyöllä on sujuva arki, luotettava raportointi sekä hallinnollisen työn korkea automaatio.

Strategia

Toiminnanohjauksessa ja järjestelmävalinnoissa on tärkeää, että yritysjohto tunnistaa strategiset tavoitteet. Tavoite voi olla kasvu, parempi kannattavuus tai arjen sujuvuuden lisääminen.

Autamme kirkastamaan tavoitteet, valitsemaan raportoinnin mittarit sekä luomaan prosessit seurannalle  ja toiminnan kehittämiselle. 

Prosessit

Selkeiden strategisten tavoitteiden avulla rakennamme toimintamallit eri prosesseille, liidihallinnasta myyntiin, tuntikirjauksiin ja laskutukseen.

Strategiaa tukevat prosessit ja oikein valitut ohjelmistot luovat valmiudet raportoinnille, arjen kirjausohjeistuksille sekä henkilöstön koulutuksille. 

Sujuvuus

Johdon selkeästi kommunikoimat tavoitteet ja oikein rakennetut toimintamallit tuovat sujuvuutta arkeen. Esimiehet hyötyvät laadukkaasta ja oikea-aikaisesta tiedosta johtamistyössään.

Parhaimmillaan CRM-, talous- ja projektiohjelmistot tuovat lisäarvoa jokaisen työntekijän oman työn hallintaan.

Olemme ylpeitä onnistuneista projekteista asiakkaittemme kanssa

Askeleen avulla räätälöimme Severasta meille toteutuksen, jollaista samanlaista ei varmasti ole kellään toisella.

Meillä on nyt luotettava näkymä yritys-, asiakas-, projekti- ja aina henkilöstötasolle. Mukanaan Askele toi myös muutosjohtajuutta, mikä oli mahtava lisäarvo!

Olemme suoraan sanottuna helvetin tyytyväisiä yhteistyöhön!

Markku Mäntymaa

Hallituksen puheenjohtaja, Kuubi Oy

Blogi: Vahvista toiminnanohjauksen heikkoja lenkkejä – ota avuksi Askele Insights

Toiminnanohjauksen haasteet ovat tuttuja monille asiantuntijayrityksille ja luoville toimistoille, jotka pyrkivät hallitsemaan monimutkaisia prosesseja ja projekteja. Yksi yleisimmistä ongelmista on riittävien lähtö- ja seurantatietojen puute, joka voi johtaa...

Blogi: Arkkitehtitoimiston päättäjä, johdatko firmaasi ammattimaisesti?

Projektien kannattavuuksia ei tiedetä tai ne selviävät vasta hankkeen valmistuttua, eikä suunnittelijoilla ole lainkaan tiedossa hankevaiheiden tuntibudjetteja. Projektisopimukset puuttuvat. Myyntilaskut kootaan ja tarkastetaan manuaalisesti, ja projektiraportit...

Blogi: Tuntikirjaukset – Esimiesten nipotusta vai projektin ja oman työn johtamista?

Monet pohtivat, miksi organisaatiossa seurataan työaikaa ja kirjataan tehtyjä työtunteja. Voidaan myös ajatella, että työnantaja haluaa tarkkailla mihin ja miten työntekijä käyttää päivittäisen työaikansa. Jossain työyhteisössä saatetaan jopa puhua...

Webinaari: Arkkitehtitoimiston ammattimainen johtaminen

Luovan alan toiminnnan kannattavuus kärsii usein projekti- ja talousjohtamisen heikkoudesta, usein jopa puutteesta. Ammattimaisuus toiminnanohjauksessa ei aina ole verrokkitoimialojen tasolla. Katso alta webinaarimme arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehityttämisestä...

Referenssitarina: Sigge Arkkitehdit Oy

“ Askeleen toimialaosaaminen oli korvaamatonta Sigge Arkkitehtien liiketoiminnan ennustettavuus parani ja projektien seuranta tarkentui jouhevasti sujuneella järjestelmä- ja prosessiuudistuksella.  Arkkitehtitoimisto Sigge Arkkitehdit oli jo pitkään tehnyt...

Tutustu teknologiaratkaisuihimme

Toiminnanohjaus - Severa

Severa on Suomen suosituin toiminnanohjauksen ohjelmisto asiantuntijayritysten projektien ja myynnin hallintaan.

Askele on markkinoiden osaavin kumppani yli 600 Severa käyttöönotto- ja kehitysprojektin kokemuksella.

Yhteystiedot

Matti Tiilikainen

Matti Tiilikainen

Toimitusjohtaja, osakas

Matti on Askele Oy:n perustaja.
Yli 15-vuoden kokemus, satoja onnistuneesti läpivietyjä kehitysprojekteja ja saman verran tyytyväisiä asiakkaita. Tässä vain muutama syy, jotka ovat Matin ainutlaatuisen asiantuntijuuden taustalla, ja jotka takaavat myös sinun liiketoimintasi ammattimaisen ja laadukkaan kehittämisen.

+358 50 324 6655 | matti.tiilikainen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Arttu Rossi

Arttu Rossi

Konsultti, osakas

Artun tarkkuus projektinhallinnassa, täsmällisyys dokumentoinnissa ja varmuus asiakaskoulutuksessa ovat pitkälti ansiota hänen opetusalan taustastaan. Hänen järjestelmällinen toimintansa ja aito innostus asiakkaiden auttamisessa heijastuu hänen työssään ja tuo hyviä tuloksia!

+358 45 111 9343 | arttu.rossi@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Pasi Koskinen

Pasi Koskinen

Konsultti, osakas

Järjestelmällinen ja tarkka Pasi on myynnin ja toiminnanohjauksen asiantuntija. Asiakkaan kanssa hän laatii kehitysprojektille selkeät tavoitteet ja tuottaa laadukasta dokumentaatiota kaikissa projektin vaiheissa. Ammattitaitoaan hän kartuttanut työskentelemällä aiemmin sekä IT- että mainosalalla.

+358 40 141 4141 | pasi.koskinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Hanna Karppinen

Hanna Karppinen

Tuotepäällikkö

Hanna vastaa Askeleen kehittämistä sovelluksista ja auttaa asiakkaita integraatioasioissa. Lähes 20-vuoden kokemus IT-alalta ja työskentely B2B-yritysten kanssa ovat kartuttaneet Hannalle laaja-alaisen asiantuntijuuden, liiketoiminnan ymmärryksen sekä tekniset taidot.

+358 45 234 8646 | hanna.karppinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani