Teknologiaratkaisut / Toiminnanohjaus – Severa

Toimialakohtaiset kehitysprojektit ja Severa-käyttöönotot

Markkinoiden kokenein Severa-asiantuntija käytössänne!

Askele on Visman pitkäaikainen kumppani Severa-järjestelmän käytön tehostamisessa. Olemme auttaneet satoja yrityksiä myynnin, projektihallinnan, resursoinnin ja yleisesti Severa-käytön tehostamisessa.

Tavoittelemme kehitysprojekteissa yrityksen kannattavuuden ja tuottavuuden kehitystä, automaatiotason nostoa sekä loppukäyttäjien järjestelmäkäytön helpottamista ja motivointia.

Kannattavuus + Kilpailukyky + Työhyvinvointi

Saadakseen tavoitellun lisäarvon Severasta, johdon tulee ymmärtää, mitä toiminnanohjaukselta tavoitellaan. Autamme tunnistamaan tavoitteet, joiden pohjalta voimme yhdessä rakentaa johdonmukaisen ja motivoivan kulttuurin yrityksen toiminnanohjaukseen ja Severan arkikäyttöön – kunkin henkilöryhmän tarpeet ja vastuualueet huomioiden.

Oletko varmistanut, että Severa tukee kunkin roolin ihmisiä työssään?

Projektimme lopputuloksena asiakkaalle on kirkasta, mitä tunnuslukuja bisneksestä seurataan sekä mitä toimenpiteitä eri tiimeissä vaaditaan arjessa. Loogisen Severa-käytön ansiosta maksimoimme automatiikan, luomme luotettavat raporttipohjat sekä visuaaliset ja helppokäyttöiset työpöydät.

Ja jokaisen projektin toteutamme asiakkaan tavoitteet ja erityistarpeet huomioiden!

Nykyinen Severan käyttötapanne vs. tavoitteet

Projektikannattavuuteen liittyvien kehityskohteiden tunnistaminen

Käyttäjäryhmien koulutustarpeet

Hallinnon työn ja raportoinnin automatiikan kehittäminen

Konkreettisia ehdotuksia Severa-käytön kehittämisestä

Haluatko tietää, millä tasolla Severa-käyttönne on, verrattuna toimialan parhaisiin yrityksiin?

Askeleen ”yritysauditointi” on erinomainen tapa kartoittaa yrityksen prosessien tila sekä avainhenkilöiden tarpeet ja tavoitteet työn tueksi.

Kaipaatko hälytyksiä Severa-tietojen ylläpidon tueksi?

Tutustu Askeleen tarjoamiin Insights Hours- ja Projects -sovelluksiin, joilla autat yrityksesi Severa-käyttäjiä!

Severa-järjestelmän hyödyt yrityksellenne

Myyjä

Projektiliiketoiminnassa myynti ja asiakassuhteiden hoito näyttelevät tärkeää roolia. Myyntityön systemaattisuus ja myyjän työtä tukeva CRM-ohjelma auttavat klousaamaan enemmän kauppaa!

Visma Severa
Visma Severa

Asiakas-/ projektipäällikkö

Projektien ammattimainen johtaminen on menestyvän liiketoiminnan peruste. Kun yrityksen ohjelmistot tukevat projekti- ja asiakasjohtajien työtä, luodaan edellytykset laadukkaille sekä kannattaville projekteille.

Yritysjohto

Yrityksen johtaminen tarvitsee laadukasta, ajantasaista ja oikein esitettyä tietoa myynnistä, projekteista, kannattavuudesta sekä tiimin tuottavuudesta. Severan raportointi tukee tässä erinomaisesti!

Talouspäällikkö

Talousjohdolla on usein laaja vastuu eri toimintojen tilasta ja numeroista. Severassa raporttinäkymät voi mallintaa tukemaan tarpeita ja näin luodaan automaatiota ja luotettavuutta KPI-lukuihin ja laskutusennusteisiin.

Suunnittelija, konsultti

Severa tarjoaa useita joustavia tapoja tuntien ja poissaolojen kirjaukseen. Voit hyödyntää mobiilikirjausta tai kellotustoimintoja, mieltymyksiesi mukaan. Liukumakertymän ja oman tuottavuuden seuranta auttaa oman työn suunnittelussa!

" Hyvä kumppani ymmärtää toimialaa ja maailmaa, jossa elämme "

Gapps Oy | Referenssivideo

Suomen johtava Google Cloud-asiantuntijatalo

Blogi: Vahvista toiminnanohjauksen heikkoja lenkkejä – ota avuksi Askele Insights

Toiminnanohjauksen haasteet ovat tuttuja monille asiantuntijayrityksille ja luoville toimistoille, jotka pyrkivät hallitsemaan monimutkaisia prosesseja ja projekteja. Yksi yleisimmistä ongelmista on riittävien lähtö- ja seurantatietojen puute, joka voi johtaa...

Referenssitarina: B2B markkinointi- ja viestintätoimisto Valve

“Askele ajattelee liiketoimintaa ja sen tekijöitä taivuttamalla järjestelmän tavoitteisiin eikä toisinpäin.“ Valve on Suomen johtava B2B- ja julkisten yritysten kumppani markkinoinnin transformaatiossa. Palveluihin kuuluu muun muassa 3D- ja VFX-töitä sekä...

Blogi: Arkkitehtitoimiston päättäjä, johdatko firmaasi ammattimaisesti?

Projektien kannattavuuksia ei tiedetä tai ne selviävät vasta hankkeen valmistuttua, eikä suunnittelijoilla ole lainkaan tiedossa hankevaiheiden tuntibudjetteja. Projektisopimukset puuttuvat. Myyntilaskut kootaan ja tarkastetaan manuaalisesti, ja projektiraportit...

Blogi: Peruskuntokauden vinkit myyntiin

Miten myyntityötä voidaan verrata urheilutermeistä tuttuun peruskuntokauden harjoitteluun ja systemaattiseen itsensä kehittämiseen? Miten peruskuntokausi liittyy menestyvään myyntiin tai hyvän myyjän työkalupakkiin? Ainakin siten, että urheilussa sekä myynnissä...

Referenssitarina: Markkinointitoimisto Ajaton Idea Oy

“Halusimme ottaa Severan potentiaalista kaiken hyödyn irti“ Ajaton Idea Oy on kasvuhakuinen markkinointitoimisto Tampereelta. Yritys on perustettu 2013 ja palvelee asiakkaitaan erityisesti visuaalisessa suunnittelussa ja digimarkkinoinnissa. Yritys on käyttänyt...

Blogi: Esimies, investoi työntekijöiden järjestelmäosaamiseen!

Milloin järjestit viimeksi ammattimaisen koulutuksen henkilökunnalle CRM:n / käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä?  Askeleen webinaarissa oli taannoin yli sata yritystä. Tapamme mukaan me pyrimme kontaktoimaan ne kaikki, puhelimitse....

Blogi: Tuntikirjaukset – Esimiesten nipotusta vai projektin ja oman työn johtamista?

Monet pohtivat, miksi organisaatiossa seurataan työaikaa ja kirjataan tehtyjä työtunteja. Voidaan myös ajatella, että työnantaja haluaa tarkkailla mihin ja miten työntekijä käyttää päivittäisen työaikansa. Jossain työyhteisössä saatetaan jopa puhua...

Webinaari: Mainostoimiston bisneksen kehittäminen Severan avulla

Askeleen ammattilaiset ovat kymmeniä suomalaisia mainostoimistoja mittaamaan ja kehittämään liiketoimintaansa. Tavoitteena on yleensä varmistaa liiketoiminnan kannattavuus - niin kasvun kuin toiminnan turvaamisenkin kannalta. Severa on mainostoimistoille erinomaisesti...

Webinaari: Arkkitehtitoimiston ammattimainen johtaminen

Luovan alan toiminnnan kannattavuus kärsii usein projekti- ja talousjohtamisen heikkoudesta, usein jopa puutteesta. Ammattimaisuus toiminnanohjauksessa ei aina ole verrokkitoimialojen tasolla. Katso alta webinaarimme arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehityttämisestä...

Yhteystiedot

Matti Tiilikainen

Matti Tiilikainen

Toimitusjohtaja, osakas

Matti on Askele Oy:n perustaja.
Yli 15-vuoden kokemus, satoja onnistuneesti läpivietyjä kehitysprojekteja ja saman verran tyytyväisiä asiakkaita. Tässä vain muutama syy, jotka ovat Matin ainutlaatuisen asiantuntijuuden taustalla, ja jotka takaavat myös sinun liiketoimintasi ammattimaisen ja laadukkaan kehittämisen.

+358 50 324 6655 | matti.tiilikainen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Arttu Rossi

Arttu Rossi

Konsultti, osakas

Artun tarkkuus projektinhallinnassa, täsmällisyys dokumentoinnissa ja varmuus asiakaskoulutuksessa ovat pitkälti ansiota hänen opetusalan taustastaan. Hänen järjestelmällinen toimintansa ja aito innostus asiakkaiden auttamisessa heijastuu hänen työssään ja tuo hyviä tuloksia!

+358 45 111 9343 | arttu.rossi@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Pasi Koskinen

Pasi Koskinen

Konsultti, osakas

Järjestelmällinen ja tarkka Pasi on myynnin ja toiminnanohjauksen asiantuntija. Asiakkaan kanssa hän laatii kehitysprojektille selkeät tavoitteet ja tuottaa laadukasta dokumentaatiota kaikissa projektin vaiheissa. Ammattitaitoaan hän kartuttanut työskentelemällä aiemmin sekä IT- että mainosalalla.

+358 40 141 4141 | pasi.koskinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Hanna Karppinen

Hanna Karppinen

Tuotepäällikkö

Hanna vastaa Askeleen kehittämistä sovelluksista ja auttaa asiakkaita integraatioasioissa. Lähes 20-vuoden kokemus IT-alalta ja työskentely B2B-yritysten kanssa ovat kartuttaneet Hannalle laaja-alaisen asiantuntijuuden, liiketoiminnan ymmärryksen sekä tekniset taidot.

+358 45 234 8646 | hanna.karppinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani