Askeleen verkkokaupan yleiset sopimusehdot

Yleiset ehdot

askele.fi/askele-shop on Askele Oy:n (2645207-2) ylläpitämä asiantuntija- ja pilvipalveluiden verkkokauppa. Tämä B2B-verkkokauppa on suunnattu vain yritysasiakkaille, järjestöille ja julkisille tahoille.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Askele Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Askele Oy:n välittämien palveluiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Askele Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Näiden Askeleen verkkokaupan ehtojen lisäksi yhteistyössä noudatetaan IT2018-ehtoja, joita sovelletaan konsultoinnissa ja järjestelmäpalveluissa.

Asiakas ja tietosuoja

Tilausta tehdessään asiakas on velvoitettu luovuttamaan yhteystietonsa. Vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä yrityksen y-tunnus, postiosoite ja laskutustiedot. Asiakkaan tiedot tallennetaan Askele Oy:n asiakasrekisteriin. Tarkemmat Askele Oy:n tietosuojaehdot on kuvattu Askeleen tietosuojaselosteessa.

Hinnasto ja maksaminen

Askele Oy:n verkkokauppa myy tuotteita ja palveluita vain yritysasiakkaille, järjestöille ja julkisille tahoille. Askele Oy:n verkkokaupassa maksaminen tapahtuu laskua vastaan.

  • Kiinteähintaiset koulutukset ja konsultointihankkeet veloitetaan kerralla työn alkaessa tai erillisessä sopimuksessa sovitun mukaisesti.
  • Tuntilaskutteinen konsultointi- ja palvelutyö veloitetaan toteuman mukaan jälkikäteen kuukausittain.
  • Kuukausilaskutteisten konsultointipalveluiden veloitukset alkavat projektin aloituskuukaudesta alkaen ja veloitetaan puolivuosittain etukäteen.
  • Askele Insights -sovellukset veloitetaan erillisen sopimuksen mukaisesti.
  • Heti käyttöön tulevien tuotteiden osalta (kuten maksulliset ladattavat materiaalit) laskutus tapahtuu tuotteen tilauksen jälkeen.
  • Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto, viivästyskorko korkolain mukaan.
  • Tämän sopimuksen hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja muita vastaavia välillisiä viranomaismaksuja, jos muuta ei ole mainittu. Arvonlisävero (ja muut vastaavat viranomaismaksut, jos sellaisia on) lisätään tämän sopimuksen hintoihin.
  • Hintojen valuutta on euro.
  • Verkkokaupan mahdolliset kampanjakoodit ja alennuskoodit pätevät palveluiden aloituskustannuksiin ja muihin kertamaksuihin, mutta eivät tuntilaskutettavaan työhön tai kuukausimaksuihin.

Pidätämme oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin. Asiakas sitoutuu tilatessaan näihin ehtoihin. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta/palvelua ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Toimittaminen

Askele Oy:n verkkokaupan tuotteet toimitetaan pääosin etäpalveluna. Mikäli toimittaminen vaatii matkustusta, laskutetaan matkakustannukset erikseen IT2018 -sopimusehtojen mukaisesti.

Otamme Asiakkaaseen yhteyttä mahdollisimman pian tilauksen vastaanottamisesta palvelun toimitusaikatauluun liittyen. Toimitusaika riippuu valitusta palvelusta.

Takuu ja reklamaatiot

Takuu määräytyy IT2018 määrittelemien takuuehtojen mukaisesti.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen myynti@askele.fi.

Immateriaalioikeudet, sopimuksen siirto ja referenssikäyttö

Tällä sopimuksella ei siirretä mitään immateriaalioikeuksia Osapuolten välillä.

Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus liikkeenluovutustilanteessa tai ulkoistamistapauksessa entisin ehdoin. Siirrosta ei peritä maksua.

Asiakkaan logoa ja nimeä saa käyttää Askele Oy:n ja sen kumppaneiden markkinoinnissa alan hyvän käytännön mukaisesti. Muu laajempi referenssikäyttö vaatii kuitenkin etukäteisen luvan kysymistä.

Muut ehdot

Askele Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Askele Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen, tarjouspyynnön ja/tai varatessaan ajan asiakas hyväksyy Askele Oy:n sopimusehdot.

Asiakaspalvelu

Kysymyksissä ja ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä Askeleen asiantuntijapalveluiden verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse myynti@askele.fi.

Tietosuojaseloste

Askele Oy:n tietosuojaseloste.