Välj en sida

Integritetspolicy

Askele Ab’s (”Askele”, ”vi”) integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken personlig information vi samlar in om dig, varför vi samlar in den och hur vi behandlar din personliga information.

Personuppgifter är information som identifierar dig som individ. Exempel på personuppgifter är ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande typer av personuppgifter om dig:

Grundläggande personuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress
Användar- och nätverkstrafikdata, t.ex. inloggnings-ID, användarnamn och IP-adress.
Finansiell information, såsom faktureringsinformation
Innehåll som du har laddat upp eller skickat in, t.ex. foton, kommentarer, artiklar och videor
Statistik som visar hur användarna använder de tjänster och det innehåll som vi tillhandahåller
Information som tillhandahålls genom jobbansökningar

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om dig, t.ex. hälsouppgifter, ras eller religiös övertygelse. För mer information om de personuppgifter vi behandlar, se Askele som personuppgiftsansvarig.

Hur personuppgifter samlas in

Vi samlar vanligtvis in personuppgifter direkt från dig eller andra personer som är associerade med våra kunder, men vi kan också samla in information om dig från våra partnerföretag som du är kund hos.

Vi använder också cookies och andra spårningstekniker när du använder Askeles webbplatser och interagerar med oss via e-post, för att optimera din upplevelse av Askele, våra produkter och våra webbplatser.

Se vår cookiepolicy för mer information.

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan inkludera tredje parts datainsamlare, Askelees marknadsföringspartners, offentliga källor eller tredje parts sociala nätverk.

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål, t.ex:

Köp och leveranser

• Inköp och försäljning
• Fakturering
• Tillhandahålla och leverera våra produkter och tjänster

För att förse dig med våra produkter och tjänster

• Utveckla och förbättra kvaliteten, funktionaliteten och användarupplevelsen av våra produkter, tjänster och Askele-webbplatser
• Kundsupport för våra produkter och tjänster
• Interaktion mellan kundkontaktpersoner och Askele

Säkerhet

• För att identifiera, mildra och förhindra säkerhetshot och missbruk

Marknadsföring

• För att hantera inställningar för marknadsföring
• För att skicka nyhetsbrev
• Identifiering och profilering av kunder och potentiella kunder för att förbättra kommunikationen
• Marknadsföringskommunikation

Rekrytering

• Behandling av jobbansökningar

För information om hur personuppgifter behandlas av Askele Insights, vänligen besök tjänstens särskilda sida om integritet och dataskydd. När det gäller Askele Insights fungerar Askele som ett dataprocessor och behandlar uppgifterna på uppdrag av och i enlighet med instruktionerna från kunden.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar uppgifter på ett antal olika rättsliga grunder.

Avtal med dig

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett juridiskt bindande avtal. Detta sker vanligtvis när du ansöker om ett jobb hos Askele. Behandlingen av dina personuppgifter, såsom ditt CV, ansökan och referenser, är nödvändig för att Askele ska kunna behandla jobbsökandes förfrågningar innan ett avtal ingås.

Ditt samtycke

Askele kan behandla dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Berättigat intresse

Askele har ett berättigat intresse där vi behandlar dina uppgifter för säkerhets-, support- och förbättringsändamål eller där du är kundkontakt/ansvarig för våra nuvarande och potentiella kunder. Dina personuppgifter kommer att behandlas på ett affärsrelaterat sätt som inte strider mot dina integritetsrättigheter eller friheter.

Dessutom behandlar vi information på grundval av berättigat intresse om du registrerar dig för ett webbinarium, laddar ner innehåll från vår webbplats eller använder våra forum, t.ex. vår YouTube- eller LinkedIn-kanal. Det berättigade intresset är att förse dig med rätt innehåll, hålla webbseminarier, marknadsföra och hantera din förfrågan. Se Marknadsföring och profilering för mer information om hur vi behandlar dina uppgifter för marknadsföringsändamål på grundval av berättigat intresse och dina rättigheter i detta avseende.

Hur dina personuppgifter delas

Askele kan komma att dela dina personuppgifter med externa tredje parter under följande omständigheter:

Askeles forum

Om du postar ett meddelande, kommenterar eller gör något liknande på Askeles forum, såsom YouTube eller LinkedIn, kan denna information läsas och användas av vem som helst med tillgång till sådana forum. Askele ansvarar inte för någon information som du publicerar i sådana forum.

Samarbetspartners

Askele kan komma att dela dina personuppgifter med sina samarbetspartners där det är lagligt att göra så ur ett affärsmässigt perspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Offentliga myndigheter

Polis och andra myndigheter kan komma att begära tillgång till personuppgifter från Askele. I dessa fall kommer Askele endast att lämna ut uppgifterna om det finns ett domstolsbeslut etc. att göra det.

 

När använder vi personuppgiftsbiträden?

Askele använder personuppgiftsbiträden för att behandla personuppgifter. Dessa personuppgiftsbiträden är vanligtvis molntjänstleverantörer eller andra leverantörer av IT-tjänster.

Vid användning av personuppgiftsbiträden kommer Askele att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal för att skydda din integritet. Om personuppgiftsbiträdena finns utanför EU/EES kommer Askele att säkerställa den rättsliga grunden för sådana internationella överföringar för din räkning med hjälp av EU:s modellklausuler eller en likvärdig rättslig överföringsmekanism.

För en aktuell lista över de personuppgiftsbiträden som används, se Askele som personuppgiftsansvarig.

Du kan alltid begära mer detaljerad information om de personuppgiftsbiträden som används av Askele genom att kontakta oss på privacy@askele.fi.

Hur länge dina uppgifter kommer att lagras

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser. Om dina personuppgifter behandlas av andra lagliga skäl, såsom berättigat intresse, kommer de att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.

Därför kan olika lagringspolicyer gälla för personuppgifter beroende på typen av och syftet med uppgifterna. Här är några exempel:

För rekryteringsändamål kommer Askele att radera dina personuppgifter, såsom ditt CV, din ansökan och andra dokument, när rekryteringsprocessen har avslutats, vanligtvis upp till 6 månader efter tidsfristen för att skicka in din ansökan, såvida inte annat överenskommits med dig.

Ett annat exempel är kontaktuppgifter som lagras för marknadsföringsändamål, inklusive leads eller potentiella kunder. Sådana personuppgifter kommer att raderas senast 24 månader efter den sista registrerade aktiviteten.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära en översikt över de personuppgifter vi behandlar och du kan ha rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att be oss korrigera felaktigheter i dina personuppgifter.

Dessutom har du rätt att begära radering av dina personuppgifter och att begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy eller andra tjänstespecifika villkor.

Vänligen skicka din begäran om uppgifter via e-post till privacy@askele.fi. Vi kommer att bedöma rätten för den som lämnat in begäran att granska uppgifterna. Om begäran är berättigad kommer Askele att samla in och leverera uppgifterna till den registrerade.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna om behandlingen av dina personuppgifter.

Marknadsföring och profilering

Berättigat intresse

När du interagerar med oss, till exempel genom att besöka Askeles webbplats, ladda ner innehåll eller delta i webbseminarier, behandlar vi dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse. Ett av syftena med berättigat intresse är behandling av uppgifter för direkt marknadsföring.

Askele behandlar dina personuppgifter för att förse dig med relevant innehåll genom direktmarknadsföring på sociala medieplattformar, e-post eller webbplatser baserat på dina preferenser. De personuppgifter som behandlas är aggregerad information om dig, såsom din IP-adress, intressen (klick, etc.), namn och enhet. Detta görs med hjälp av tekniker som cookies och kallas profilering. Askele kan även komma att kombinera denna information med annan information vi har om dig baserat på vår kundrelation med ditt företag.

Syftet med profilering är att leverera anpassad marknadsföring, att förbättra din upplevelse av våra tjänster och vår webbplats samt att tillhandahålla tjänster som matchar våra kunders preferenser. Som huvudregel används Askeles tjänster som en del av din arbetsrelaterade verksamhet och din användning av våra tjänster är inte avsedd att avslöja något om ditt privatliv. Känsliga personuppgifter kommer inte att behandlas. Dina personuppgifter kommer därför att behandlas ur ett affärsmässigt perspektiv på ett sätt som vi anser inte äventyrar dina rättigheter och friheter som individ.

Askele kommer att använda e-post som ett verktyg för marknadsföringskommunikation baserat på ditt samtycke i de fall där nationell marknadsföringslagstiftning kräver samtycke för e-postmarknadsföring. Om du har gett ditt samtycke kommer du alltid att ha möjlighet att välja bort enligt beskrivningen nedan när du får ett e-postmeddelande som innehåller marknadsföring.

Rätt att välja bort marknadsföringskommunikation

Du har rätt att välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation och profilering, och du kan göra det på följande sätt:

 1. genom att följa instruktionerna för opt-out i marknadsföringskommunikation
 2. genom att kontakta oss via e-post på privacy@askele.fi

Du har alltid möjlighet att välja cookies på webbplatsen via vår cookiebanner.

Observera att även om du väljer bort att ta emot marknadsföringskommunikation kan du fortfarande få administrativa meddelanden från Askele, såsom orderbekräftelser och meddelanden, som är nödvändiga för att hantera de tjänster som tillhandahålls kunderna.

Askele som personuppgiftsansvarig

Askele är personuppgiftsansvarig för olika register och personuppgifterna behandlas i olika system. Alla system som används av Askele är säkerhets- och dataskyddskompatibla och ett separat databehandlingsavtal finns på plats med alla leverantörer för att skydda din integritet och uppfylla de åtaganden som gjorts gentemot våra kunder. Personuppgifter behandlas även i system som är verksamma utanför EU/EES, men för leverantörer av dessa system har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att leverantören kan åta sig en adekvat säkerhetsnivå för att skydda personuppgifterna. För leverantörer baserade i USA använder vi EU:s standardavtalsklausuler utöver personuppgiftsbiträdesavtalet.

Kundregister

Askele behandlar personuppgifter när de tillhandahåller sina tjänster till kunder. Personuppgifter behandlas bland annat i samband med kundservice, fakturering, försäljningstjänster och tillhandahållande av tjänster.

Personuppgifter som finns i kundregistret

För att kunna ge bästa möjliga service till våra kunder lagrar vi i våra system den information som är nödvändig för att hantera kundrelationen och tillhandahålla tjänsten. Denna information inkluderar:

 • Kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, adress)
 • Personens roll i företaget
 • Information relaterad till insamling av kundnöjdhetsdata
 • Kontakter relaterade till vår kundtjänst, utbildningstjänster, faktureringstjänst eller försäljningstjänst
 • Inspelningar av onlineutbildningar

Askele behandlar inte känsliga personuppgifter i sina kundregister.

System som används för att behandla kundregistret

Vi använder för närvarande följande system och tjänsteleverantörer för att hantera våra kundregister:

Namn på system och leverantör  Plats för företag och/eller servrar  Syfte med tjänsten
Visma Netvisor, Visma Solutions Oy EU Finansiell administration
Visma Severa, Visma Solutions Oy EU ERP
Maventa, Visma Solutions Oy EU Elektronisk fakturering
Visma Sign, Visma Solutions Oy EU Avtalshantering
GoToWebinar, LogMeIn Inc EU/USA Webbinarier
Google-sovellukset, Google Inc EU Kundkommunikation, videokonferenser, utbildningsmaterial, kundnöjdhetsundersökningar
ActiveCampaign, ActiveCampaign LLC EU/USA/Australia Nyhetsbrevstjänst, automatisering av marknadsföring
Calendly, Calendly LLC  USA Kalendertjänst
Bi Book, Greenstep Oy EU Rapportering

Marknadsföringsregister

Askele behandlar personuppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till kunder och potentiella kunder. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • Hantering av kundrelationer och kontohantering
 • Nyhetsbrev
 • Marknadskommunikation och direktmarknadsföring
 • Försäljning
 • Marknadsundersökningar eller andra adresserade utskick
 • Kundsegmentering
 • Inriktning av försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter och kundkommunikation online
 • Onlineproduktion av personligt riktat innehåll
 • Statistiska ändamål

Personuppgifter som ingår i marknadsföringsregister

Typiska personuppgifter som behandlas är

 • Kontaktinformation: namn, språk, telefonnummer, e-post, adress, företagsinformation, position i företaget,
 • Intresseinformation som tillhandahålls av personen, kontaktpersoner för kunder och potentiella kunder
 • Samtycken och förbud som ges av individen: tillstånd och förbud för direktmarknadsföring och prenumerationsinformation för nyhetsbrev
 • Beteendeuppgifter: information om individens beteende på våra onlinetjänster, information om genomförandet och resultaten av riktade aktiviteter, annan information som är nödvändig för att kontakta eller rikta in sig på individen
 • Chattkonversationer: deras kontaktuppgifter, innehåll, antal, tidpunkt och varaktighet. Dessa chattar registreras för tjänsteutveckling och statistiska ändamål.
 • Tekniska identifieringsuppgifter: IP-adress, webbläsare som används, operativsystem, enhetsmodell, cookies och andra identifierare

System som används för att behandla marknadsföringsregistret

Vi använder för närvarande följande system och tjänsteleverantörer för att hantera vårt marknadsföringsregister:

Systemnamn och leverantör  Plats för företag och/eller servrar  Syfte med tjänsten
GoToWebinar, LogMeIn Inc EU/USA Webbinarier
ActiveCampaign, ActiveCampaign LLC EU/USA/Australia Marknadsföringsautomation
Leadfeeder, Liidio Oy EU/USA Analys av leads
Google Analytics, Google Inc. EU Spårning av webbplatsanvändning
Mailchimp, Intuit Inc. USA Marknadsföringsautomation
Serviceform, Serviceform Oy EU Chatbot

Förändringar

Vi uppmuntrar dig att kontrollera uttalandet regelbundet. Om vi gör väsentliga ändringar i vårt uttalande som väsentligt ändrar vår integritetspraxis, kan vi också meddela dig på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande eller publicera ett meddelande på vår företagswebbplats och/eller sociala mediesidor innan ändringarna träder i kraft.

Denna integritetspolicy kommer att ses över minst en gång per år. Senast uppdaterad: 2.11.2022

Hur du kontaktar oss

Vi värdesätter din åsikt. Om du har kommentarer eller frågor om vår sekretesspolicy, sekretessproblem eller potentiella sekretessöverträdelser kan du skicka dem till privacy@askele.fi.

Vi kommer att behandla din begäran eller ditt klagomål konfidentiellt. Vi kommer att kontakta dig för att ta upp dina frågor och undersöka alternativ för att lösa dem. Vi kommer att sträva efter att se till att klagomål löses i rätt tid och på lämpligt sätt.

Cookies och taggar

Den här webbplatsen använder cookies. Vi använder cookies för att skräddarsy det innehåll och den reklam vi tillhandahåller, för att stödja våra funktioner för sociala medier och för att analysera våra besökssiffror. Vi delar också information med våra partners inom sociala medier, reklam och analys om hur du använder vår webbplats. Våra partner kan kombinera denna information med annan information som du har lämnat till dem eller som har samlats in när du har använt deras tjänster.

Cookies är små textfiler som webbplatser kan använda för att göra din användarupplevelse mer effektiv.

Enligt lag kan vi lagra cookies på din enhet om det är absolut nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Vi behöver ditt samtycke för att använda cookies av något slag.

Den här webbplatsen använder olika typer av cookies. Vissa cookies sätts av tjänster från tredje part som visas på vår webbplats.

Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke på vår webbplats via cookiemeddelandet.

Läs vår integritetspolicy för att lära dig mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar din personliga information.

Vänligen inkludera ditt godkännande-ID och datum när du kontaktar oss angående ditt godkännande.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: askele.fi

Cookie-meddelandet uppdaterades senast den 12.2.2024