Välj en sida

“Askele tänker på verksamheten och dess drivkrafter genom att anpassa systemet efter målen, inte tvärtom.

Valve är den ledande partnern inom marknadsföringstransformation för B2B och offentliga företag i Norden. Tjänsterna omfattar 3D- och VFX-arbete samt evenemangsproduktion. Varje projekt har sina egna specifika egenskaper, som ERP-systemet måste ta hänsyn till. Samtidigt är det viktigt att systemet tar hänsyn till företagets tillväxt och skalar därefter.

Att arbeta i den kreativa branschen skulle vara kaos om vi inte hade ett ERP-system. Det viktigaste är att få en bra överblick över vad vi gör och sedan omvandla det till en effektiv och lönsam verksamhet”, säger Aleksanda Meyer, Content Strategist på Valve.

Titta på videon för att se mer av Valves erfarenheter av Severa:

Hur använder ni Severa och vilka affärsfördelar har ni fått?

Vi använder Severa i varje steg av projektet, från försäljning till projektledning, fakturering och slutligen övervakning och prognostisering av resultat. Det är därför varje timpris har en roll att spela när det gäller att skapa en helhetsbild av verksamheten. Severa effektiviserar ditt sätt att arbeta avsevärt. Den producerar visuella data om allt man gör för de olika rollerna. Finansiell information och resursinformation visas per kund, projekt och team.

Arbetsflödet störs inte av att man inte behöver hoppa från en programvara till en annan hela tiden. Tillväxt kommer från människor, så ERP måste också utgå från ett mänskligt perspektiv och behov. Kompetenta människor måste stödjas av ett kompetent system.

Vilka konkreta fördelar har du haft av att arbeta med Askele?

Askele har varit en viktig partner till Valve sedan 2021 och hjälpt oss att få ut mer av Visma Severa. Askele har hjälpt oss att implementera ny funktionalitet och väglett oss att använda Severa ännu mer effektivt. Askeles egna add-ons hjälper oss att hitta luckor i systemet och hålla hela systemet intakt.

Vi rekommenderar Askele och Visma Severa till alla byråer som värdesätter smidigt arbete. Vi tror att med den här kombinationen kommer hela branschen att få det bättre. ”Samarbetet mellan Severa och Askele har förvandlat vårt resursplanerings- och ERP-system från en börda till ett verktyg som vägleder oss och hjälper oss att göra vårt arbete bättre”, sammanfattar Ville Mattinen, CFO på Valve.

Vill du veta mer?

Askele fungerar som en partner till Visma Solutions i utvecklingen av systemanvändning för kunder som använder Severa. Boka ett kostnadsfritt förberedande möte nedan och låt oss diskutera hur du kan förbättra ditt ERP och särskilt få mervärde från att använda Severa.

De mest erfarna Severa-experterna i Norden till ditt förfogande vid en tidpunkt som passar dig bäst!