“Halusimme ottaa Severan potentiaalista kaiken hyödyn irti“

Ajaton Idea Oy on kasvuhakuinen markkinointitoimisto Tampereelta. Yritys on perustettu 2013 ja palvelee asiakkaitaan erityisesti visuaalisessa suunnittelussa ja digimarkkinoinnissa. Yritys on käyttänyt Severaa vuodesta 2020. 

Yrityksen toimistopäällikkö Maaju Laihanen on erittäin tyytyväinen Askeleen kanssa syksyllä 2022 toteutettuun projektiin, jonka avulla kehitettiin arjen toimintatapoja sekä erityisesti tehostettiin Severan käyttöä päätöksenteossa ja projektihallinnassa.

Yhteistyölle asetetut tavoitteet:

   • yhteisten toimintatapojen luonti myyntiin, projektihallintaan ja resursointiin, 
   • toimintamallin ja Severa-käytön kehitys niin, että asiakaslaskutus voidaan tehdä kahden viikon välein,
   • myynnin mittariston ja raportoinnin kehittäminen,
   • palvelukohtaisten projektipohjien rakentaminen ja käyttöönotto Severaan,
   • talousprosessin ja projektihinnastojen kehitys niin, ettei mitään jää vahingossa laskuttamatta,
   • asiakas- ja projektikannattavuuden seurantamallien luominen ja
   • yleisesti Severa-käytön tehostaminen ja helppokäyttöisyyden lisääminen.

”Tiesimme Askeleella olevan valmiita malleja opittaviksi, heidän toimialalle tekemiensä projektien pohjalta”

Millainen lähtötilanteenne oli toiminnanohjauksen ja Severan kanssa?

“Severan käyttöönotto oli aikanaan tehty melko kevyesti, sen hetkisen tarpeen ja ymmärryksen pohjalta. Toiminnan kasvaessa tarpeet myynnin seurannan, projektihallinnan ja raportoinnin suhteen olivat kuitenkin lisääntyneet.  Asiakas- ja projektimäärä on moninkertaistunut vuosien varrella, eikä meillä rehellisesti ollut täysin kirkasta kuvaa esimerkiksi asiakkuuksien ja palveluiden kannattavuudesta. 

 

“Tavoitteemme on kasvaa kannattavasti ja halusimme varmistaa, ettei yhtään euroa jää vahingossa laskuttamatta“

Haemme kasvua ja halusimme varmistaa, että kannattavuus ja tuottavuus ovat kasvun aikana keskiössä. Tarve oli päästä myös myynnin ja projektiseurannan osalta “seuraavalle askeleelle”, sillä aiemmat toimintatavat olivat pitkälti itse opittuja. Tämä näkyi Severan käytössä, sillä meiltä puuttui yhteiset toimintatavat ja projektipäälliköiltä kului tosi paljon turhaa aikaa esimerkiksi laskutukseen ja raporttien tekemiseen. 

Kun tutustuimme Askeleeseen heidän webinaarin kautta, tuli nopeasti tunne, että tässä olisi meille oikea kumppani kehitystyöhön. Heidän toimiala- sekä Severa-osaaminen vakuutti välittömästi.

Yksi tärkeä tavoite oli myös varmistaa, että käytämme Severaa oikein erilaisissa tilanteissa. Tiesimme Askeleella olevan valmiita malleja opittaviksi, heidän toimialalle tekemiensä projektien pohjalta. 

Mitä fiiliksiä sinulla on yhteistyöstä näin jälkikäteen?

“Olen todella iloinen että lähdimme yhteistyöhön Askeleen kanssa. Suoraan sanottuna pelottaa ajatuskin, jos olisimme jättäneet päätöksen tekemättä ja päätyneet edistämään asioita itse. 

“Pelottaa ajatuskin, jos olisimme jättäneet päätöksen tekemättä ja päätyneet edistämään asioita itse“


Yhteistyön ansiosta erityisesti projektipäälliköiden arki on helpottunut ja kaikki käyttäjät ovat motivoituneempia Severan käyttöön. Myös johtaminen on siirtynyt enemmän Severaan, kun esimerkiksi tarjouskannan myyntiennuste ja asiakastöiden katetiedot näkyvät nopeasti uusilta, meille räätälöidyiltä, Severa-työpöydiltä. Tieto on nyt entistä luotettavampaa ja tukee päätöksenteossa eri tilanteissa.

Otimme projektin aikana käyttöön myös Askele Insights Projects -sovelluksen, joka on entisestään helpottanut Severan käyttöä ja auttaa varmistamaan, että projektit etenevät budjetissa ja sovitut lähtötiedot on syötetty oikein.

Millaisia konkreettisia hyötyjä olette saaneet näin tuoreeltaan arkeen?

Olemme saaneet nimenomaan konkreettista apua ja raportteja, mikä on mahtavaa!

Esimerkiksi

   • rekrytointitilanteessa saimme Severasta nopeasti tiedon tietyn osaamisalueen liikevaihdosta ja kannattavuudesta, joka helpotti rekrytointipäätöstä
   • projektipohjien käyttöönoton jälkeen on ollut suorastaan ihanaa luoda projekteja, kun vaiherakenteet ja  resursointi on heti valmiina
   • myynnin seuranta on nyt täysin Severassa ja saamme nopeasti viikoittaiset myyntitapaamiset ja -soitot
   • viikkopalaverissa näemme yhdellä silmäyksellä asiakasprojektien katteen ja jopa tarjousten ennustetun kannattavuuden (keskituntihinnan)
   • päättyneistä projekteista ja niiden toteumista saadaan arvokasta tietoa palveluiden tuotteistuksen ja      hinnoittelun kehittämisen tueksi 

Mikä tärkeintä, Severan käyttö on lisääntynyt, johto saa sitä kautta enemmän luotettavaa tietoa päätöksien tekemiseen ja toimiston arki rullaa paremmin. Suosittelen Askeletta ehdottomasti myös muille toimistoille!

Kirjoittaja: Matti Tiilikainen, Askele Oy

Kiinnostuitko?

Askele Oy toimii Visma Solutionsin kumppanina Severaa käyttävien asiakkaiden järjestelmäkäytön kehityksessä. Varaa alta maksuton kartoituspalaveri ja sparraillaan, miten voisitte kehittää toiminnanohjausta ja erityisesti saada lisäarvoa Severan käytöstä.

Suomen parhaat Severa-asiantuntijat käytössäsi juuri silloin kuin sinulle parhaiten sopii!