Toimialaratkaisut / Arkkitehtitoimistot

Laadukkaalla projektihallinnalla ja luotettavilla ennustemalleilla kohti kannattavampaa liiketoimintaa

Askele on tehnyt yhteistyötä yli sadan suomalaisen arkkitehtitoimiston kumppanina. Asiakkainamme on ollut tunnetuista toimistoista mm. ARCO Arkkitehdit, Sigge Arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit sekä L Arkkitehdit. Omaamme näin vahvan näkemyksen suunnittelutoimiston kasvun, kannattavuuden sekä tuottavuuden kehittämisestä.

 Arkkitehtitoimiston toiminnanohjaus ja projektihallinta vaikuttavat merkittävästi yrityksen taloudelliseen menestykseen sekä asiakasprojektien laatuun. Modernien ohjelmistojen avulla luodaan sujuvuutta, reaaliaikaisuutta sekä automaatiota johdon ja hallinnon arjen tueksi.

Kun projektiarkkitehdeilla on visuaaliset ja modernit ohjelmistot vastuuprojektiensa hallintaan, mahdollistetaan projektihallinnan laadullistuminen. Töiden resursointi ja ihmisten johtaminen helpottuu ja projektien aikatauluista ja työmääristä on helpompi pitää huolta.

Olemme tehneet yhteistyötä Arkkitehtitoimistojen liiton kanssa (ATL) vuodesta 2020. Askeleen vankka osaaminen niin toimialasta kuin sekä parhaista toiminnanohjauksen järjestelmistä tekee meistä erinomaisen kumppanin, kun tavoitteena on kehittää projektihallintaa, talouden johtamista sekä motivoida henkilökuntaa työajanseurannasta.

" Askele on ollut meille ehdottoman tärkeä kumppani "

ARCO Arkkitehdit Oy | Referenssivideo

Suomen johtavia arkkitehtitoimistoja

" Tavoitteenamme oli yrityksen kannattavuuden kehittäminen "

Kakadu Oy | Referenssivideo

Helsinkiläinen sisustusarkkitehtitoimisto

Vertaa kannattavuuttasi toimialan parhaisiin

Anna yrityksesi liikevaihto niin voit verrata liikevoittoasi alan keskiarvoon sekä parhaiden yritysten tuloksiin.

%

Toimialan keskimääräinen liikevoitto

%

Toimialan parhaiden yritysten liikevoitto

Keskimääräinen liikevoitto liikevaihdollanne

Mahdollinen liikevoitto liikevaihdollanne

Miten siis käytännössä autamme kohti parempia tuloksia?

Strateginen konsultointi:

  • Hallitus- ja johtoryhmätason mittareiden ja raportoinnin kehittäminen –> Johtamisen tukeminen luotettavalla tiedolla
  • Projektisopimusten käytänteiden vakiointi –> projektimallien, tunti- ja eurobudjettien määritys, resursoinnin
  • Projekti- ja tuntikirjausohjelmiston käytön tehostaminen –> Järjestelmien valjastaminen asiakastyön seurantaan
  • Projektiarkkitehtien / -päälliköiden roolin ja vastuiden läpikäynti ja kehittäminen –> Vastuiden selkiytyminen

Prosessi- ja järjestelmätaso:

  • Tarjouskannan, projektikatteen ja suunnittelijoiden tuottavuuden mittareiden rakentaminen –> Selkeä raportointi myyntiin, projekteihin, resursointiin ja laskutusasteen kehittämiseen
  • Projektihallinnan lähtötietojen syötön ja päivittämisen kehittäminen –> Projektien etenemän ja budjetin seurannan tarkentuminen
  • Tuntikirjausprosessin kehittäminen –> Kirjausten laskutettavuuden, tarkkuuden ja ajantasaisuuden parantuminen
  • Myyntilaskutuksen, tuntiraportoinnin ja talousprosessien automatisointi –> Hallinnon työajan vapauttaminen manuaalisesta työstä entistä laadukkaampaan projekti- ja talousraportoitiin

Henkilöstökoulutukset:

  • Projektipäälliköiden koulutus –> Projektivastuullisten arjen vastuiden selkeytyminen ja ohjeistaminen
  • Suunnittelijoiden tuntikirjauskoulutus –> Ymmärrys tuntimerkintöjen tärkeydestä liiketoiminnalle ja käytännön ohjeistus
  • Järjestelmäkoulutukset –> Projektihallinnnan ja tuntikirjausohjelmistojen parempi käyttöosaaminen

Lue tästä Sigge Arkkitehtien kokemukset projekti- ja talousohjelmistojen käyttöönottoprojektista!

Toimintamallimme kehitysprojekteissa

Kokemuksemme kasvuyritysten toiminnanohjauksen kehityksestä on luonut erinomaiset valmiudet tuottaa asiakkaille lisäarvoa prosessien kehityksessä. Toimiala- ja ohjelmistotuntemuksemme auttaa rakentamaan motivoivat toimintamallit prosessien automatisointiin, mittaamiseen sekä arjen raportointiin. Lopputuloksena kehitystyöllä on sujuva arki, luotettava johdon raportointi sekä hallinnollisen työn korkea automaatio.

Strategia

Toiminnanohjauksessa ja järjestelmävalinnoissa on tärkeää, että yritysjohto tunnistaa strategiset tavoitteet. Tavoite voi olla kasvu, parempi kannattavuus tai arjen sujuvuuden lisääminen.

Autamme kirkastamaan tavoitteet, valitsemaan raportoinnin mittarit sekä luomaan prosessit seurannalle  ja toiminnan kehittämiselle.

Prosessit

Selkeiden strategisten tavoitteiden avulla rakennamme toimintamallit eri prosesseille, liidihallinnasta myyntiin, tuntikirjauksiin ja laskutukseen.

Strategiaa tukevat prosessit ja oikein valitut ohjelmistot luovat valmiudet raportoinnille, arjen kirjausohjeistuksille sekä henkilöstön koulutuksille.

Sujuvuus

Johdon selkeästi asetettamat tavoitteet ja oikein rakennetut toimintamallit tuovat sujuvuutta arkeen. Esimiehet ja projektipäälliköt hyötyvät laadukkaasta tiedosta työnsä ja asiakkuuksien johtamisessa.

Parhaimmillaan CRM-, talous- ja projektiohjelmistot tuovat lisäarvoa jokaisen työntekijän oman työn hallintaan.

Olemme ylpeitä onnistuneista projekteista asiakkaittemme kanssa

Olemme tehneet Askeleen kanssa yhteistyötä jo kahden vuoden ajan, toimialamme yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi.

Askeleen kaltaisen kumppanin avulla voimme tarjota jäsenillemme valmennusta, kuinka projekti- ja taloushallinnan kehityksellä sekä automaatiotason lisäämisellä luodaan kilpailukykyä liiketoimintaan. Uskon koko toimialan hyötyvän yhteistyöstämme!

Kalle Euro

Toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL

Uudistimme Askeleen avulla niin toiminnanohjauksen kuin myös taloushallinnan järjestelmät. Heidän toimialaosaaminen oli korvaamattoman tärkeää projektin onnistumisen kannalta.

Projektihallinnan laatu sekä liiketoiminnan ennustettavuus ovat parantuneet merkittävästi ja hallinnon ihmiset ovat olleet suorastaan liekeissä uudistuksesta!

Suosittelemme Askeletta kumppaniksi arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehittämiseen!

Juha Kuokkanen

Osakas, Sigge Arkkitehdit Oy

Blogi: Vahvista toiminnanohjauksen heikkoja lenkkejä – ota avuksi Askele Insights

Toiminnanohjauksen haasteet ovat tuttuja monille asiantuntijayrityksille ja luoville toimistoille, jotka pyrkivät hallitsemaan monimutkaisia prosesseja ja projekteja. Yksi yleisimmistä ongelmista on riittävien lähtö- ja seurantatietojen puute, joka voi johtaa...

Blogi: Arkkitehtitoimiston päättäjä, johdatko firmaasi ammattimaisesti?

Projektien kannattavuuksia ei tiedetä tai ne selviävät vasta hankkeen valmistuttua, eikä suunnittelijoilla ole lainkaan tiedossa hankevaiheiden tuntibudjetteja. Projektisopimukset puuttuvat. Myyntilaskut kootaan ja tarkastetaan manuaalisesti, ja projektiraportit...

Blogi: Tuntikirjaukset – Esimiesten nipotusta vai projektin ja oman työn johtamista?

Monet pohtivat, miksi organisaatiossa seurataan työaikaa ja kirjataan tehtyjä työtunteja. Voidaan myös ajatella, että työnantaja haluaa tarkkailla mihin ja miten työntekijä käyttää päivittäisen työaikansa. Jossain työyhteisössä saatetaan jopa puhua...

Webinaari: Arkkitehtitoimiston ammattimainen johtaminen

Luovan alan toiminnnan kannattavuus kärsii usein projekti- ja talousjohtamisen heikkoudesta, usein jopa puutteesta. Ammattimaisuus toiminnanohjauksessa ei aina ole verrokkitoimialojen tasolla. Katso alta webinaarimme arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehityttämisestä...

Referenssitarina: Sigge Arkkitehdit Oy

“ Askeleen toimialaosaaminen oli korvaamatonta Sigge Arkkitehtien liiketoiminnan ennustettavuus parani ja projektien seuranta tarkentui jouhevasti sujuneella järjestelmä- ja prosessiuudistuksella.  Arkkitehtitoimisto Sigge Arkkitehdit oli jo pitkään tehnyt...

Tutustu teknologiaratkaisuihimme

Toiminnanohjaus - Severa

Severa on Suomen suosituin toiminnanohjauksen ohjelmisto asiantuntijayritysten projektien ja myynnin hallintaan.

Askele on markkinoiden osaavin kumppani yli 600 Severa käyttöönotto- ja kehitysprojektin kokemuksella.

Yhteystiedot

Matti Tiilikainen

Matti Tiilikainen

Toimitusjohtaja, osakas

Matti on Askele Oy:n perustaja.
Yli 15-vuoden kokemus, satoja onnistuneesti läpivietyjä kehitysprojekteja ja saman verran tyytyväisiä asiakkaita. Tässä vain muutama syy, jotka ovat Matin ainutlaatuisen asiantuntijuuden taustalla, ja jotka takaavat myös sinun liiketoimintasi ammattimaisen ja laadukkaan kehittämisen.

+358 50 324 6655 | matti.tiilikainen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Arttu Rossi

Arttu Rossi

Konsultti, osakas

Artun tarkkuus projektinhallinnassa, täsmällisyys dokumentoinnissa ja varmuus asiakaskoulutuksessa ovat pitkälti ansiota hänen opetusalan taustastaan. Hänen järjestelmällinen toimintansa ja aito innostus asiakkaiden auttamisessa heijastuu hänen työssään ja tuo hyviä tuloksia!

+358 45 111 9343 | arttu.rossi@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Pasi Koskinen

Pasi Koskinen

Konsultti, osakas

Järjestelmällinen ja tarkka Pasi on myynnin ja toiminnanohjauksen asiantuntija. Asiakkaan kanssa hän laatii kehitysprojektille selkeät tavoitteet ja tuottaa laadukasta dokumentaatiota kaikissa projektin vaiheissa. Ammattitaitoaan hän kartuttanut työskentelemällä aiemmin sekä IT- että mainosalalla.

+358 40 141 4141 | pasi.koskinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani

Hanna Karppinen

Hanna Karppinen

Tuotepäällikkö

Hanna vastaa Askeleen kehittämistä sovelluksista ja auttaa asiakkaita integraatioasioissa. Lähes 20-vuoden kokemus IT-alalta ja työskentely B2B-yritysten kanssa ovat kartuttaneet Hannalle laaja-alaisen asiantuntijuuden, liiketoiminnan ymmärryksen sekä tekniset taidot.

+358 45 234 8646 | hanna.karppinen@askele.fi
Varaa tästä palaveri kanssani