“ Askeleen toimialaosaaminen oli korvaamatonta

Sigge Arkkitehtien liiketoiminnan ennustettavuus parani ja projektien seuranta tarkentui jouhevasti sujuneella järjestelmä- ja prosessiuudistuksella. 

Arkkitehtitoimisto Sigge Arkkitehdit oli jo pitkään tehnyt määrittelyjä ja selvitellyt vaihtoehtoja toiminnanohjauksen järjestelmäuudistusta varten ennen kuin se tapasi Askeleen Arkkitehtitoimistojen liiton tapahtumassa. Askeleen toiminnanohjauksen osaaminen ja toimialatuntemus vakuuttivat nopeasti.  

Tavoitteena parempi tulevaisuuskuntoisuus  

Lähtökohtaisesti tarkoitus oli uudistaa projektiseuranta sekä luoda automaatiota ja aikasäästöä laskutukseen. Nälkä kuitenkin kasvoi syödessä, ja lopulta kaikki prosessit virtaviivaistettiin toiminnanohjauksesta palkanlaskentaan ja kirjanpitoon. 

Tavoitteena oli tarjouslaskennan laadun, projektiraportoinnin ja projektikannattavuuden kehittäminen. Samalla  haettiin työntekijöille modernia, miellyttävää ja intuitiivista järjestelmää jokapäiväiseen tuntien kirjaamiseen. 

– Valitsimme Askeleen, koska meille tuli tunne, että nyt on asiantuntija, joka oikeasti tietää asiasta.  Ajatusmaailmamme toteutuksesta ja seurannasta olivat hyvin yhteneväiset. Askele tiesi, minkälaista  liiketoiminta arkkitehtitoimistossa on. Nopeasti vakuutuimme myös järjestelmäkokonaisuudesta, jota Askele suositteli meille, kertovat varatoimitusjohtaja Juha Kuokkanen ja kehityspäällikkö Aino Koivunen Sigge Arkkitehdeistä. 

Uusien ohjelmistojen käyttöönotto ja toimintapojen opetteleminen vaativat myös sisäistä sitoutumista kehitystyöhön, sillä halusimme siirtää kertynyttä historiatietoa uusiin järjestelmiin. Askele auttoi valmistautumisessa ja erilaisten skenaarioiden miettimisessä. Muutos sujui erittäin hyvin. 

– Saamme nyt toiminnastamme reaaliaikaista tietoa. Lisäksi luotu pohjaratkaisu on skaalautuva, joten meillä  on alusta jatkokehittämiselle, toteaa Kuokkanen. 

” En ole tiennyt että työnteko voi olla näin helppoa

Sigge Arkkitehtien taloushallinnasta ja laskutuksesta vastaa toimistosihteeri Hanna-Leena Ketonen. Hänelle järjestelmäuudistus aiheutti luonnollisesti epäilyjä, mutta ne osoittautuivat turhiksi. 

– Olen ollut yllättynyt, miten helppoa työnteko uusilla järjestelmillä on ollut. Severa -ohjelmisto oli alusta asti looginen ja helppokäyttöinen. Se on tuonut merkittävää helpotusta projektilaskutukseen ja kuun vaihteen työskentelyyn.

Askeleen kanssa toteutetussa järjestelmähankkeessa päädyttiin uusimaan myös taloushallinnan työkalut. Käyttöön otettiin Visman Netvisor-ohjelmisto, joka on samalta toimittajalta ja laajasti integroitu Severa -ohjelmistoon.

– Tilitoimistomme käyttää myös meidän Netvisoria, joka on osaltaan vienyt taloushallintoa ja automaatiota eteenpäin. Olemme saaneet edistystä osa-alueilla, joita emme osanneet edes odottaa. Suoraan sanottuna olen ollut aika liekeissä, miten paljon saan nyt järjestelmistä tukea oman työni tekemiseen, päättää Ketonen.

” Ilman Askeletta työmäärämme projektissa olisi ollut paljon suurempi  

Sigge Arkkitehdit on erittäin tyytyväinen Askeleen osaamiseen, palvelualttiuteen ja asioiden aktiiviseen  eteenpäin viemiseen. 

– Tällaisessa projektissa on paljon vaiheita, joissa täytyy tietää, mitä kannattaa tehdä. Askeleen toimiala- ja  järjestelmätuntemus oli korvaamatonta. Saimme ehdotuksia toteutukseen, projektiemme seuraamiseen ja  seurannan kehittämiseen, selostaa Kuokkanen. 

– Suosittelen Askeletta lämpimästi. Askele nimesi osaavan konsultin meille tiiviiseen yhteistyöhön, mikä oli  erittäin tärkeää jouhevassa etenemisessä. Kun on ammattilainen tekemässä asioita, voi itse paremmin  keskittyä omaan ydintoimintaan. Ilman Askeletta työmäärä projektissa olisi ollut meille paljon suurempi,  emmekä olisi tässä missä nyt olemme, toteaa Koivunen lopuksi.

 

Katso webinaarinauhoite arkkitehtitoimiston ammattimaiseen johtamiseen liittyen